Zmluvy

02.12.2020

pdfDodatok__c._2_Zmluva_c._1__2020__TJ_SLOVAN_a_
Obec_Nova_Bystrica.pdf
184.81 KB

14.12.2020

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_uzatvorená_medzi_
Obec_Nová_Bystrica_a_Adamec_Pavol.pdf
644.30 KB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_uzatvorená_medzi_
Obec_Nová_Bystrica_a_Anna_Koleníková.pdf
647.61 KB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_uzatvorená_medzi_
Obec_Nová_Bystrica_a_Janka_Detková.pdf
644.25 KB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_uzatvorená_medzi_
Obec_Nová_Bystrica_a_Ján_Fulier.pdf
641.76 KB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_uzatvorená_medzi_
Obec_Nová_Bystrica_a_Ondrej_Vrábel.pdf
642.96 KB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_uzatvorená_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Pavol_Slučiak.pdf
651.07 KB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_uzatvorená_medzi_
Obec_Nová_Bystrica_a_Peter_Slučiak.pdf
646.42 KB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_uzatvorená_medzi_
Obec_Nová_Bystrica_a_Petrek_Jozef.pdf
645.31 KB

pdfZmluva_o_trvalom_uložení_zeminy_a_o_vykonaní_prác_NB_
a_združenie_Stredné_Kysuce.pdf
259.24 KB

18.12.2020

pdfZmluva_č._283_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_
vodovodu_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Rozinová_Antónia.pdf
432.62 KB

21.12.2020

pdfzmluva_o_vypozicke.pdf450.72 KB

22.12.2020

pdfZmluva_o_nájme_bytu_7_1126_2020_medzi_Milan_Stasinka
_a_Nikola_Hrbáčiková_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
151.89 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_7_1053_2021_medzi_Mária_Kubíková_
a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
149.70 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_5_1125_2021_medzi_Mária_Grigová_a_
Obec_Nová_Bystrica.pdf
152.09 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_8_1126_2021_medzi_Silvia_Kuricová_a_
Michal_Rucek_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
150.31 KB

02.09.2020

pdfDodatok_č._1_k_Zmluve_o_nájme_bytu_3_1053_2018_medzi_Vladimír_
Halvoník_a_Slávka_Halvoníková_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
203.94 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_5_1126_2020_medzi_Terézia_Brisudová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf240.75 KB

03.09.2020

pdfDodatok_c._1_Zmluva_c._1__2020__TJ__SLOVAN_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf179.18 KB

04.09.2020

pdfDohoda_č._6_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadenia_DK_
medzi_obec_Nová_Bystrica_a_Ján_Bardáč.pdf
489.03 KB

pdfDohoda_č._8_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadenia_DK_
medzi_obec_Nová_Bystrica_a_Lantastik_s.r.pdf
481.77 KB

09.09.2020

pdfKupna_zmluva_c._4_2020_Obec_Nova_Bystrica_a_p._Borovicka.pdf165.71 KB

11.09.2020

pdfZmluva_o_nájme_bytu_3_1125_2020_medzi_Milan_Urban_a_
Katarína_Urbanová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
240.47 KB

14.09.2020

pdfZmluva_c._2020_MPC_NP_PoP2_ZS_537_o_vzajomnej_spolupraci_
pri_implementacii_projektovych_aktivit_medzi_MSVVaSSR_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF
1.87 MB

18.09.2020

pdfDohoda_č._7_1_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadenia_DK
_-_Slovenský_zväz_záhradkárov_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
741.61 KB

22.09.2020

pdfDohoda_číslo_20_19_054_167_medzi_ÚPSVaR_Čadca_a_Obec_Nová_Bystrica.PDF3.27 MB

24.09.2020

pdfZmluva_o_nájme_bytu_1_1125_2020_medzi_Zuzana_Čierňavová(
_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
240.76 KB

30.09.2020

pdfKomunalna_poistovna_urazove_poistenie_uchadzacov
_o_zamestnanie_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF
532.87 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_2_1053_2020_medzi_Jakub_Žovin
_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
150.76 KB

Zmluvy

02.12.2020

pdfDodatok__c._2_Zmluva_c._1__2020__TJ_SLOVAN_a_
Obec_Nova_Bystrica.pdf
184.81 KB

14.12.2020

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_uzatvorená_medzi_
Obec_Nová_Bystrica_a_Adamec_Pavol.pdf
644.30 KB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_uzatvorená_medzi_
Obec_Nová_Bystrica_a_Anna_Koleníková.pdf
647.61 KB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_uzatvorená_medzi_
Obec_Nová_Bystrica_a_Janka_Detková.pdf
644.25 KB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_uzatvorená_medzi_
Obec_Nová_Bystrica_a_Ján_Fulier.pdf
641.76 KB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_uzatvorená_medzi_
Obec_Nová_Bystrica_a_Ondrej_Vrábel.pdf
642.96 KB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_uzatvorená_
medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Pavol_Slučiak.pdf
651.07 KB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_uzatvorená_medzi_
Obec_Nová_Bystrica_a_Peter_Slučiak.pdf
646.42 KB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_uzatvorená_medzi_
Obec_Nová_Bystrica_a_Petrek_Jozef.pdf
645.31 KB

pdfZmluva_o_trvalom_uložení_zeminy_a_o_vykonaní_prác_NB_
a_združenie_Stredné_Kysuce.pdf
259.24 KB

18.12.2020

pdfZmluva_č._283_o_dodávke_pitnej_vody_z_verejného_
vodovodu_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_Rozinová_Antónia.pdf
432.62 KB

21.12.2020

pdfzmluva_o_vypozicke.pdf450.72 KB

22.12.2020

pdfZmluva_o_nájme_bytu_7_1126_2020_medzi_Milan_Stasinka
_a_Nikola_Hrbáčiková_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
151.89 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_7_1053_2021_medzi_Mária_Kubíková_
a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
149.70 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_5_1125_2021_medzi_Mária_Grigová_a_
Obec_Nová_Bystrica.pdf
152.09 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_8_1126_2021_medzi_Silvia_Kuricová_a_
Michal_Rucek_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
150.31 KB

02.09.2020

pdfDodatok_č._1_k_Zmluve_o_nájme_bytu_3_1053_2018_medzi_Vladimír_
Halvoník_a_Slávka_Halvoníková_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
203.94 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_5_1126_2020_medzi_Terézia_Brisudová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf240.75 KB

03.09.2020

pdfDodatok_c._1_Zmluva_c._1__2020__TJ__SLOVAN_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf179.18 KB

04.09.2020

pdfDohoda_č._6_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadenia_DK_
medzi_obec_Nová_Bystrica_a_Ján_Bardáč.pdf
489.03 KB

pdfDohoda_č._8_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadenia_DK_
medzi_obec_Nová_Bystrica_a_Lantastik_s.r.pdf
481.77 KB

09.09.2020

pdfKupna_zmluva_c._4_2020_Obec_Nova_Bystrica_a_p._Borovicka.pdf165.71 KB

11.09.2020

pdfZmluva_o_nájme_bytu_3_1125_2020_medzi_Milan_Urban_a_
Katarína_Urbanová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
240.47 KB

14.09.2020

pdfZmluva_c._2020_MPC_NP_PoP2_ZS_537_o_vzajomnej_spolupraci_
pri_implementacii_projektovych_aktivit_medzi_MSVVaSSR_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF
1.87 MB

18.09.2020

pdfDohoda_č._7_1_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_zariadenia_DK
_-_Slovenský_zväz_záhradkárov_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
741.61 KB

22.09.2020

pdfDohoda_číslo_20_19_054_167_medzi_ÚPSVaR_Čadca_a_Obec_Nová_Bystrica.PDF3.27 MB

24.09.2020

pdfZmluva_o_nájme_bytu_1_1125_2020_medzi_Zuzana_Čierňavová(
_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
240.76 KB

30.09.2020

pdfKomunalna_poistovna_urazove_poistenie_uchadzacov
_o_zamestnanie_a_Obec_Nova_Bystrica.PDF
532.87 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_2_1053_2020_medzi_Jakub_Žovin
_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
150.76 KB