Zmluvy

01.10.2021

pdfZmluva_o_nájme_bytu_6_1126_2021_medzi_
Renáta_Čierňavová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
151.21 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_10_1125_2021_medzi_
Miroslav_Vojtek_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
151.50 KB

pdfDohoda_č._17_2021_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_DK_-_
Obec_Nová_Bystrica_a_Ivetka_Čierňavová.pdf
619.17 KB

pdfDohoda_č._19_2021_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_DK_-_
Obec_Nová_Bystrica_a_Jednota_dôchodcov_Slovenska.pdf
663.87 KB

08.10.2021

pdfZmluva_o_poskytovaní_verejných_služieb_O2_informovanie_
obcanov_formou_SMS_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
175.35 KB

pdfDohoda_č._20_2021_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_DK_
-_Obec_Nová_Bystrica_a_Barbora_Mokryšová.pdf
616.39 KB

11.10.2021

pdfDodatok_č.1_k__Zmluve_č._3__2021_TJ_Slovan_o_poskytunuti_dotacie_a
_Obec_Nova_Bystrica_.pdf
135.04 KB

pdfZmluva_č._9_2021_o_poskytnutí_dotácie_podľa_VZN_-_Obec
_Nová_Bystrica_a_CB_Media_s.r.pdf
715.33 KB

15.10.2021

pdfkupna_zmluva_c._7-2021_p._Radostan_p._Radostanova_a_
Obec_Nová_Bystrica.pdf
236.74 KB

pdfkupna_zmluva_č._8-2021_p._Romanik_p._Romanikova_a_Obec_
Nova_Bystrica.pdf
235.16 KB

pdfkupna_zmluva_c._9-2021_p._Slučiak_a_Obec_
Nová_Bystrica.pdf
233.48 KB
 

pdfZmluva_pre_umiestnenie_Z-BOXU_č._1_P_2021_-_
Obec_Nová_Bystrica_a_Packeta_Slovakia_s.r.pdf
1.27 MB

pdfZMLUVA_o_MVO_-_Obec_NB_a_MP_Profit.pdf333.47 KB

21.10.2021

pdfDohoda_č._21_19_010_7_-_ÚPSVaR_Čadca_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf2.15 MB

25.10.2021

pdfZmluva_č._8_2021_o_poskytnutí_dotácie_z_rozpočtu_obce_-
_Obec_Nová_Bystrica_a_Kysucké_múzeum.pdf
899.67 KB

pdfDodatok_k_zmluve_o_poskyt._fin._prísp._pre_projekt_-_
Ministerstvo_financií_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
1.58 MB

pdfMemorandum_o_spolupráci_-_Mesto_Žilina_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf1.49 MB

pdfZmluva_o_výpožičke_č._KRHZ-ZA-VO-439-2021_-
_Ministerstvo_vnútra_SR_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
2.77 MB

27.10.2021

pdfDohoda_č._21_19_054_84_-_ÚPSVaR_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf1.39 MB

29.10.2021

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_-_Emil_Chmúra.pdf1.56 MB

pdfDodatok_č._1_k_Zmluve_o_nájme_bytu_7_1126_2020_medzi_
Milan_Stasinka_a_Nikola_Stasinková_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
107.82 KB

pdfKúpna_zmluva_č_5-2021__Obec_NB_a_spoluvl._parciel.pdf436.49 KB

04.06.2021

pdfZmluva_o_nájme_bytu_9_1125_2021_medzi_
Iveta_Ligdová_a_Ján_Stopka_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
152.83 KB

pdfDohoda_č._5_2021_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_
zariadenia_DK_-_Slovenský_zväz_záhradkárov_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
788.39 KB

09.06.2021

pdfZmluva_o_nájme_bytu_10_1053_2021_medzi_
Kristína_Chovancová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
145.21 KB

pdfKúpna_zmluva__4_2021_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_SEVAK_a.s.pdf2.96 MB

11.06.2021

pdfDohoda_č._6_2021_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a
_zariadenia_DK_-_Petreková_Michaela_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
696.17 KB

16.06.2021

pdfLicenčná_zmluva_na_používanie_počítačového_programu_
INFOKAT_Win_2.1_medzi_Ing._Viktor_Lajterčuk_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
167.52 KB

pdfZMLUVA_O_DIELO-Obec_NB_-_R.Pavelek.pdf820.87 KB

23.06.2021

pdfZmluva_o_združ._dodávke_elektriny_-_SSE_a.s._a_Obec_Nová_Bystrica.pdf507.54 KB

24.06.2021

pdfDohoda_č._21_19_054_31_o_zabezpečení_podm._vykonávania_aktivačnej_činnosti_
formou_dobrov._služby_-_ÚPSVaR_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
1.05 MB

28.06.2021

pdfDohoda_č._21_19_054_47_-_ÚPSVaR_Čadca_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf775.46 KB

pdfZmluva_o_poskytovaní_statutarnych_auditorskych_sluzieb_2020.PDF1.12 MB

pdfPriloha_k_zmluve_o_poskytovaní_auditorskych_sluzieb.PDF604.70 KB

30.06.2021

pdfZmluva_o_nájme_bytu_3_1053_2021_medzi_Ján_Radôšťan_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf149.56 KB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_pre_obec_
Nová_Bystrica_-_Peter_Boris.pdf
904.73 KB

pdfUkončenie_dohody_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_-_
Obec_Nová_Bystrica_a_Jozef_Petrek.pdf
333.77 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_4_1125_2021_medzi_Daniela_
Kapitulčínová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
149.55 KB

Zmluvy

01.10.2021

pdfZmluva_o_nájme_bytu_6_1126_2021_medzi_
Renáta_Čierňavová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
151.21 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_10_1125_2021_medzi_
Miroslav_Vojtek_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
151.50 KB

pdfDohoda_č._17_2021_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_DK_-_
Obec_Nová_Bystrica_a_Ivetka_Čierňavová.pdf
619.17 KB

pdfDohoda_č._19_2021_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_DK_-_
Obec_Nová_Bystrica_a_Jednota_dôchodcov_Slovenska.pdf
663.87 KB

08.10.2021

pdfZmluva_o_poskytovaní_verejných_služieb_O2_informovanie_
obcanov_formou_SMS_a_Obec_Nova_Bystrica.pdf
175.35 KB

pdfDohoda_č._20_2021_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_DK_
-_Obec_Nová_Bystrica_a_Barbora_Mokryšová.pdf
616.39 KB

11.10.2021

pdfDodatok_č.1_k__Zmluve_č._3__2021_TJ_Slovan_o_poskytunuti_dotacie_a
_Obec_Nova_Bystrica_.pdf
135.04 KB

pdfZmluva_č._9_2021_o_poskytnutí_dotácie_podľa_VZN_-_Obec
_Nová_Bystrica_a_CB_Media_s.r.pdf
715.33 KB

15.10.2021

pdfkupna_zmluva_c._7-2021_p._Radostan_p._Radostanova_a_
Obec_Nová_Bystrica.pdf
236.74 KB

pdfkupna_zmluva_č._8-2021_p._Romanik_p._Romanikova_a_Obec_
Nova_Bystrica.pdf
235.16 KB

pdfkupna_zmluva_c._9-2021_p._Slučiak_a_Obec_
Nová_Bystrica.pdf
233.48 KB
 

pdfZmluva_pre_umiestnenie_Z-BOXU_č._1_P_2021_-_
Obec_Nová_Bystrica_a_Packeta_Slovakia_s.r.pdf
1.27 MB

pdfZMLUVA_o_MVO_-_Obec_NB_a_MP_Profit.pdf333.47 KB

21.10.2021

pdfDohoda_č._21_19_010_7_-_ÚPSVaR_Čadca_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf2.15 MB

25.10.2021

pdfZmluva_č._8_2021_o_poskytnutí_dotácie_z_rozpočtu_obce_-
_Obec_Nová_Bystrica_a_Kysucké_múzeum.pdf
899.67 KB

pdfDodatok_k_zmluve_o_poskyt._fin._prísp._pre_projekt_-_
Ministerstvo_financií_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
1.58 MB

pdfMemorandum_o_spolupráci_-_Mesto_Žilina_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf1.49 MB

pdfZmluva_o_výpožičke_č._KRHZ-ZA-VO-439-2021_-
_Ministerstvo_vnútra_SR_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
2.77 MB

27.10.2021

pdfDohoda_č._21_19_054_84_-_ÚPSVaR_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf1.39 MB

29.10.2021

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_-_Emil_Chmúra.pdf1.56 MB

pdfDodatok_č._1_k_Zmluve_o_nájme_bytu_7_1126_2020_medzi_
Milan_Stasinka_a_Nikola_Stasinková_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
107.82 KB

pdfKúpna_zmluva_č_5-2021__Obec_NB_a_spoluvl._parciel.pdf436.49 KB

04.06.2021

pdfZmluva_o_nájme_bytu_9_1125_2021_medzi_
Iveta_Ligdová_a_Ján_Stopka_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
152.83 KB

pdfDohoda_č._5_2021_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a_
zariadenia_DK_-_Slovenský_zväz_záhradkárov_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
788.39 KB

09.06.2021

pdfZmluva_o_nájme_bytu_10_1053_2021_medzi_
Kristína_Chovancová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
145.21 KB

pdfKúpna_zmluva__4_2021_medzi_Obec_Nová_Bystrica_a_SEVAK_a.s.pdf2.96 MB

11.06.2021

pdfDohoda_č._6_2021_o_jednorazovom_prenajatí_priestorov_a
_zariadenia_DK_-_Petreková_Michaela_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
696.17 KB

16.06.2021

pdfLicenčná_zmluva_na_používanie_počítačového_programu_
INFOKAT_Win_2.1_medzi_Ing._Viktor_Lajterčuk_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
167.52 KB

pdfZMLUVA_O_DIELO-Obec_NB_-_R.Pavelek.pdf820.87 KB

23.06.2021

pdfZmluva_o_združ._dodávke_elektriny_-_SSE_a.s._a_Obec_Nová_Bystrica.pdf507.54 KB

24.06.2021

pdfDohoda_č._21_19_054_31_o_zabezpečení_podm._vykonávania_aktivačnej_činnosti_
formou_dobrov._služby_-_ÚPSVaR_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
1.05 MB

28.06.2021

pdfDohoda_č._21_19_054_47_-_ÚPSVaR_Čadca_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf775.46 KB

pdfZmluva_o_poskytovaní_statutarnych_auditorskych_sluzieb_2020.PDF1.12 MB

pdfPriloha_k_zmluve_o_poskytovaní_auditorskych_sluzieb.PDF604.70 KB

30.06.2021

pdfZmluva_o_nájme_bytu_3_1053_2021_medzi_Ján_Radôšťan_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf149.56 KB

pdfDohoda_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_pre_obec_
Nová_Bystrica_-_Peter_Boris.pdf
904.73 KB

pdfUkončenie_dohody_o_vykonávaní_menších_obecných_služieb_-_
Obec_Nová_Bystrica_a_Jozef_Petrek.pdf
333.77 KB

pdfZmluva_o_nájme_bytu_4_1125_2021_medzi_Daniela_
Kapitulčínová_a_Obec_Nová_Bystrica.pdf
149.55 KB