Projekty obce

27.09.2018

Názov zákazkyZvýšenie využívania prírodného a kultúrneho dedičstva priamo v pohraničí Výstavba informačného centra“.

 Predmet zákazky:

Uskutočnenie stavebných prác - Výstavba informačného centra k projektu s názvom Zvýšenie využívania prírodného a kultúrneho dedičstva priamo v pohraničí,  ktorý bol schválený na realizáciu v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

 

Kód mikroprojektu: INT/EB/ZA/1/II/B/0079

 

 Kód CPV -     45000000-7   -   Stavebné práce

45210000-2   -   Stavebné práce na stavbe budov

 

Od februára tohto roka Gmina Rajcza realizuje mikroprojekt s názvom „Dedičstvo s ozvenou“. Jeho aktivity sa sústredia na zachovanie kultúrneho dedičstva v poľsko-slovenskom pohraničí.
Ide predovšetkým o udržiavanie regionálnych tradícií, ktoré posilňujú regionálnu identitu a sú stále prítomné v živote obyvateľov na oboch stranách hranice.
Slovenským partnerom, ktorý sa zúčastňuje na tejto úlohe je malebná a neustále sa rozvíjajúca obec Nová Bystrica, ktorú sa oplatí navštíviť cestou k Malej Fatre, alebo pri príležitosti návštevy Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke. Samotný mikroprojekt sa skladá z niekoľkých cyklov workshopov, ktorých sa zúčastňujú deti a mládež, patriaca k regionálnym folklórnym súborom a regionálnym skupinám, ako sú napríklad: „Zbójnicok” z Rycerky Górnej, „Mała Solanka” z dediny Sól a súbor „Spod Rachowca” zo Zwardone.

Obec Rajcza realizuje od januára mikroprojekt s názvom: „Dedičstvo s ozvenou”. 

Vedúcim partnerom je Obec Rajcza

 Partnerom mikroprojektu je slovenská obec Nová Bystrica, ktorej účasť je nevyhnutná pre dosiahnutie naplánovaných cieľov.

Projekty obce

27.09.2018

Názov zákazkyZvýšenie využívania prírodného a kultúrneho dedičstva priamo v pohraničí Výstavba informačného centra“.

 Predmet zákazky:

Uskutočnenie stavebných prác - Výstavba informačného centra k projektu s názvom Zvýšenie využívania prírodného a kultúrneho dedičstva priamo v pohraničí,  ktorý bol schválený na realizáciu v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

 

Kód mikroprojektu: INT/EB/ZA/1/II/B/0079

 

 Kód CPV -     45000000-7   -   Stavebné práce

45210000-2   -   Stavebné práce na stavbe budov

 

Od februára tohto roka Gmina Rajcza realizuje mikroprojekt s názvom „Dedičstvo s ozvenou“. Jeho aktivity sa sústredia na zachovanie kultúrneho dedičstva v poľsko-slovenskom pohraničí.
Ide predovšetkým o udržiavanie regionálnych tradícií, ktoré posilňujú regionálnu identitu a sú stále prítomné v živote obyvateľov na oboch stranách hranice.
Slovenským partnerom, ktorý sa zúčastňuje na tejto úlohe je malebná a neustále sa rozvíjajúca obec Nová Bystrica, ktorú sa oplatí navštíviť cestou k Malej Fatre, alebo pri príležitosti návštevy Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke. Samotný mikroprojekt sa skladá z niekoľkých cyklov workshopov, ktorých sa zúčastňujú deti a mládež, patriaca k regionálnym folklórnym súborom a regionálnym skupinám, ako sú napríklad: „Zbójnicok” z Rycerky Górnej, „Mała Solanka” z dediny Sól a súbor „Spod Rachowca” zo Zwardone.

Obec Rajcza realizuje od januára mikroprojekt s názvom: „Dedičstvo s ozvenou”. 

Vedúcim partnerom je Obec Rajcza

 Partnerom mikroprojektu je slovenská obec Nová Bystrica, ktorej účasť je nevyhnutná pre dosiahnutie naplánovaných cieľov.