Projekty obce

Od februára tohto roka Gmina Rajcza realizuje mikroprojekt s názvom „Dedičstvo s ozvenou“. Jeho aktivity sa sústredia na zachovanie kultúrneho dedičstva v poľsko-slovenskom pohraničí.
Ide predovšetkým o udržiavanie regionálnych tradícií, ktoré posilňujú regionálnu identitu a sú stále prítomné v živote obyvateľov na oboch stranách hranice.
Slovenským partnerom, ktorý sa zúčastňuje na tejto úlohe je malebná a neustále sa rozvíjajúca obec Nová Bystrica, ktorú sa oplatí navštíviť cestou k Malej Fatre, alebo pri príležitosti návštevy Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke. Samotný mikroprojekt sa skladá z niekoľkých cyklov workshopov, ktorých sa zúčastňujú deti a mládež, patriaca k regionálnym folklórnym súborom a regionálnym skupinám, ako sú napríklad: „Zbójnicok” z Rycerky Górnej, „Mała Solanka” z dediny Sól a súbor „Spod Rachowca” zo Zwardone.

Obec Rajcza realizuje od januára mikroprojekt s názvom: „Dedičstvo s ozvenou”. 

Vedúcim partnerom je Obec Rajcza

 Partnerom mikroprojektu je slovenská obec Nová Bystrica, ktorej účasť je nevyhnutná pre dosiahnutie naplánovaných cieľov.

20.12.2017

Obec Nová Bystrica ako vedúci partner projektu realizuje projekt s názvom:

„Spoločná ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva obcí Nová Bystrica a Rajcza“, ktorý bol schválený na realizáciu v rámci výzvy na predkladanie projektových žiadostí v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, Prioritná os č. 1: „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.

Projekty obce

Od februára tohto roka Gmina Rajcza realizuje mikroprojekt s názvom „Dedičstvo s ozvenou“. Jeho aktivity sa sústredia na zachovanie kultúrneho dedičstva v poľsko-slovenskom pohraničí.
Ide predovšetkým o udržiavanie regionálnych tradícií, ktoré posilňujú regionálnu identitu a sú stále prítomné v živote obyvateľov na oboch stranách hranice.
Slovenským partnerom, ktorý sa zúčastňuje na tejto úlohe je malebná a neustále sa rozvíjajúca obec Nová Bystrica, ktorú sa oplatí navštíviť cestou k Malej Fatre, alebo pri príležitosti návštevy Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke. Samotný mikroprojekt sa skladá z niekoľkých cyklov workshopov, ktorých sa zúčastňujú deti a mládež, patriaca k regionálnym folklórnym súborom a regionálnym skupinám, ako sú napríklad: „Zbójnicok” z Rycerky Górnej, „Mała Solanka” z dediny Sól a súbor „Spod Rachowca” zo Zwardone.

Obec Rajcza realizuje od januára mikroprojekt s názvom: „Dedičstvo s ozvenou”. 

Vedúcim partnerom je Obec Rajcza

 Partnerom mikroprojektu je slovenská obec Nová Bystrica, ktorej účasť je nevyhnutná pre dosiahnutie naplánovaných cieľov.

20.12.2017

Obec Nová Bystrica ako vedúci partner projektu realizuje projekt s názvom:

„Spoločná ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva obcí Nová Bystrica a Rajcza“, ktorý bol schválený na realizáciu v rámci výzvy na predkladanie projektových žiadostí v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, Prioritná os č. 1: „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.