10.04.2019

KNIHA ZÁVÄZKOV    -  25.01.2019 - 05.04.2019    00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657   023 05  Nová Bystrica

04.02.2019

KNIHA ZÁVÄZKOV    -  01.01.2019 - 31.01.2019    00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657   023 05  Nová Bystrica

04.02.2019

KNIHA ZÁVÄZKOV    -  01.10.2018 - 31.12.2018    00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657 023 05 Nová Bystrica

15.10.2018

KNIHA    ZÁVÄZKOV    - 01.08.2018-30.09.2018   00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657   023 05  Nová Bystrica

03.08.2018

KNIHA    ZÁVÄZKOV    - 15.06.2018 - 01.08.2018    00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657   023 05  Nová Bystrica

10.04.2019

KNIHA ZÁVÄZKOV    -  25.01.2019 - 05.04.2019    00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657   023 05  Nová Bystrica

04.02.2019

KNIHA ZÁVÄZKOV    -  01.01.2019 - 31.01.2019    00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657   023 05  Nová Bystrica

04.02.2019

KNIHA ZÁVÄZKOV    -  01.10.2018 - 31.12.2018    00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657 023 05 Nová Bystrica

15.10.2018

KNIHA    ZÁVÄZKOV    - 01.08.2018-30.09.2018   00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657   023 05  Nová Bystrica

03.08.2018

KNIHA    ZÁVÄZKOV    - 15.06.2018 - 01.08.2018    00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657   023 05  Nová Bystrica