03.07.2018

KNIHA    ZÁVÄZKOV    - 07.05.2018 - 31.05.2018    00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657   023 05  Nová Bystrica

31.05.2018

KNIHA    ZÁVÄZKOV    -  01.04.2018 - 31.05.2018    00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657   023 05  Nová Bystrica

05.05.2018

KNIHA ZÁVÄZKOV - 01.03.2018 - 30.04.2018 00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657 023 05 Nová Bystrica

26.03.2018

Kniha záväzkov - 01.02.2018 - 28.02.2018 00314145
Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657 023 05 Nová Bystrica

22.02.2018

 K N I H A    Z Á V Ä Z K O V    -  01.01.2018 - 31.01.2018    00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657 023 05 Nová Bystrica

03.07.2018

KNIHA    ZÁVÄZKOV    - 07.05.2018 - 31.05.2018    00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657   023 05  Nová Bystrica

31.05.2018

KNIHA    ZÁVÄZKOV    -  01.04.2018 - 31.05.2018    00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657   023 05  Nová Bystrica

05.05.2018

KNIHA ZÁVÄZKOV - 01.03.2018 - 30.04.2018 00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657 023 05 Nová Bystrica

26.03.2018

Kniha záväzkov - 01.02.2018 - 28.02.2018 00314145
Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657 023 05 Nová Bystrica

22.02.2018

 K N I H A    Z Á V Ä Z K O V    -  01.01.2018 - 31.01.2018    00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657 023 05 Nová Bystrica