29.01.2020

KNIHA ZÁVÄZKOV    -  01.04.2020- 31.12.2020   00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657   023 05  Nová Bystrica

pdfKniha_záväzkov_apríl-december_2020.pdf96.94 KB

03.04.2020

KNIHA ZÁVÄZKOV    -  01.01.2020- 31.03.2020   00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657   023 05  Nová Bystrica

pdfKniha_zaväzkov_01_01_20-31_03_20.pdf241.61 KB

31.01.2020

KNIHA ZÁVÄZKOV    -  01.09.2019- 31.12.2019   00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657   023 05  Nová Bystrica

pdfKniha_záväzkov_01.09.2019_31.12.2019_Obec_Nová_Bystrica.pdf60.11 KB

01.10.2019

KNIHA ZÁVÄZKOV    -  01.07.2019 - 30.09.2019   00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657   023 05  Nová Bystrica

pdfKniha_zaväzkov_01_07_19_do_30_09_19.pdf60.45 KB

17.07.2019

KNIHA ZÁVÄZKOV    -  01.04.2019 - 30.06.2019   00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657   023 05  Nová Bystrica

pdfKniha_záväzkov_01.04.2019_-_30.06.2019.pdf371.77 KB

29.01.2020

KNIHA ZÁVÄZKOV    -  01.04.2020- 31.12.2020   00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657   023 05  Nová Bystrica

pdfKniha_záväzkov_apríl-december_2020.pdf96.94 KB

03.04.2020

KNIHA ZÁVÄZKOV    -  01.01.2020- 31.03.2020   00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657   023 05  Nová Bystrica

pdfKniha_zaväzkov_01_01_20-31_03_20.pdf241.61 KB

31.01.2020

KNIHA ZÁVÄZKOV    -  01.09.2019- 31.12.2019   00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657   023 05  Nová Bystrica

pdfKniha_záväzkov_01.09.2019_31.12.2019_Obec_Nová_Bystrica.pdf60.11 KB

01.10.2019

KNIHA ZÁVÄZKOV    -  01.07.2019 - 30.09.2019   00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657   023 05  Nová Bystrica

pdfKniha_zaväzkov_01_07_19_do_30_09_19.pdf60.45 KB

17.07.2019

KNIHA ZÁVÄZKOV    -  01.04.2019 - 30.06.2019   00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657   023 05  Nová Bystrica

pdfKniha_záväzkov_01.04.2019_-_30.06.2019.pdf371.77 KB