11.03.2022

KNIHA ZÁVÄZKOV    -  01.01.2022 - 28.02.2022 00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657   023 05  Nová Bystrica

pdfKniha_záväzkov_01_01_2022_28_02_2022.pdf54.81 KB

14.01.2022

KNIHA ZÁVÄZKOV    -  30.11.2021 - 31.12.2021 00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657   023 05  Nová Bystrica

pdfKniha_záväzkov_od_30.11.2021_do_31.12.2021.pdf64.14 KB

01.12.2021

KNIHA ZÁVÄZKOV    -  01.07.2021- 30.11.2021   00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657   023 05  Nová Bystrica

pdfKniza_záväzkov_01_08_21_30_11_21.pdf64.99 KB

11.08.2021

KNIHA ZÁVÄZKOV    -  01.06.2021- 31.07.2021   00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657   023 05  Nová Bystrica

pdfKniha_záväzkov_01_06_2021_31_07_2021.pdf56.11 KB

14.06.2021

KNIHA ZÁVÄZKOV    -  01.05.2021- 31.05.2021   00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657   023 05  Nová Bystrica

pdfKniha_zaväzkov_01_05_21_31_05_21.pdf51.35 KB

11.03.2022

KNIHA ZÁVÄZKOV    -  01.01.2022 - 28.02.2022 00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657   023 05  Nová Bystrica

pdfKniha_záväzkov_01_01_2022_28_02_2022.pdf54.81 KB

14.01.2022

KNIHA ZÁVÄZKOV    -  30.11.2021 - 31.12.2021 00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657   023 05  Nová Bystrica

pdfKniha_záväzkov_od_30.11.2021_do_31.12.2021.pdf64.14 KB

01.12.2021

KNIHA ZÁVÄZKOV    -  01.07.2021- 30.11.2021   00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657   023 05  Nová Bystrica

pdfKniza_záväzkov_01_08_21_30_11_21.pdf64.99 KB

11.08.2021

KNIHA ZÁVÄZKOV    -  01.06.2021- 31.07.2021   00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657   023 05  Nová Bystrica

pdfKniha_záväzkov_01_06_2021_31_07_2021.pdf56.11 KB

14.06.2021

KNIHA ZÁVÄZKOV    -  01.05.2021- 31.05.2021   00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657   023 05  Nová Bystrica

pdfKniha_zaväzkov_01_05_21_31_05_21.pdf51.35 KB