08.12.2022

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 30. novembra 2022

pdfUznesenie_8_-_2022.pdf698.28 KB

 

08.12.2022

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 30. novembra 2022

pdfUznesenie_8_-_2022.pdf698.28 KB