25.01.2021

Obec Nová Bystrica, týmto ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizovaní zabezpečovania testovania.

Veľké ďakujem patrí všetkým  dobrovoľníkom z našej obce, všetkým zdravotníkom, ako aj ostatnýmktorí sa podieľali na skríningovom testovaní.

Počas tohto víkendu  bolo otestovaných 1043 občanov

a počet pozitívnych bol 3.

25.01.2021

Obec Nová Bystrica, týmto ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizovaní zabezpečovania testovania.

Veľké ďakujem patrí všetkým  dobrovoľníkom z našej obce, všetkým zdravotníkom, ako aj ostatnýmktorí sa podieľali na skríningovom testovaní.

Počas tohto víkendu  bolo otestovaných 1043 občanov

a počet pozitívnych bol 3.