27.06.2020

Vzhľadom na súčasnú zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu zaznamenaním nárastu pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19, krízový štáb na základe odporúčania regionálneho hygienika RÚVZ Čadca neodporúča konanie všetkých kultúrno-spoločenských, športových a iných hromadných podujatí v okrese Čadca.

 

Krízový štáb okresu Čadca odporúča všetkým zriaďovateľom v okrese Čadca uzatvoriť všetky školy s tým, že sa odovzdávanie vysvedčení odloží na začiatok budúceho školského roka.

Odporúčame slávenie svätej omše vykonávať v exteriéri za dodržania skôr určených pravidiel.

Odporúča všetkým obecným úradom, Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni, Daňovému úradu skrátiť úradne hodiny na maximálne 2 hodiny denne, prijať zvýšené hygienické opatrenia a kontrolovať vstup do budovy.

Odporúča zatvoriť prevádzku Kysuckej knižnice v Čadci.

V prípade konania hromadných podujatí oznámiť ich konanie Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a informovať záchranné zložky.

27.06.2020

Vzhľadom na súčasnú zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu zaznamenaním nárastu pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19, krízový štáb na základe odporúčania regionálneho hygienika RÚVZ Čadca neodporúča konanie všetkých kultúrno-spoločenských, športových a iných hromadných podujatí v okrese Čadca.

 

Krízový štáb okresu Čadca odporúča všetkým zriaďovateľom v okrese Čadca uzatvoriť všetky školy s tým, že sa odovzdávanie vysvedčení odloží na začiatok budúceho školského roka.

Odporúčame slávenie svätej omše vykonávať v exteriéri za dodržania skôr určených pravidiel.

Odporúča všetkým obecným úradom, Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni, Daňovému úradu skrátiť úradne hodiny na maximálne 2 hodiny denne, prijať zvýšené hygienické opatrenia a kontrolovať vstup do budovy.

Odporúča zatvoriť prevádzku Kysuckej knižnice v Čadci.

V prípade konania hromadných podujatí oznámiť ich konanie Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a informovať záchranné zložky.