PZ Starý Diel Vychylovka je združenie poľovníkov, ktoré bolo založené v roku 1993. PZ je záujmovou organizáciou a združuje miestnych občanov - poľovníkov, ktorí sú vlastníkmi pozemkov. Členmi sú i občania z bývalej obce Harvelka. Celková výmera poľovnej plochy PZ je 2.225 ha. Hranica poľovného revíru začína vodnou nádržou na území bývalej obce Harvelka, pokračuje až po horizont katastrálneho územia Nová Bystrica - Oravská Lesná. Na východnej strane končí štátnou hranicou s Poľskou republikou a údolím v osade Podrycerová - Príslop. Revír zahrňuje i osadu Chmúrovia a atraktívnu časť Kysúc - Skanzen.
PZ Starý diel má 25 členov.

 

Zloženie výboru:
Štefan Kirn, predseda
Alexander Griga, poľovný hospodár
Antónia Martinčeková, tajomníčka
Roland, Belošovič, MUDr., finančný hospodár
Michal Riečičiar, ml., člen výboru
Milan Riečičiar, st., kontrolór

 PZ Starý Diel Vychylovka je združenie poľovníkov, ktoré bolo založené v roku 1993. PZ je záujmovou organizáciou a združuje miestnych občanov - poľovníkov, ktorí sú vlastníkmi pozemkov. Členmi sú i občania z bývalej obce Harvelka. Celková výmera poľovnej plochy PZ je 2.225 ha. Hranica poľovného revíru začína vodnou nádržou na území bývalej obce Harvelka, pokračuje až po horizont katastrálneho územia Nová Bystrica - Oravská Lesná. Na východnej strane končí štátnou hranicou s Poľskou republikou a údolím v osade Podrycerová - Príslop. Revír zahrňuje i osadu Chmúrovia a atraktívnu časť Kysúc - Skanzen.
PZ Starý diel má 25 členov.

 

Zloženie výboru:
Štefan Kirn, predseda
Alexander Griga, poľovný hospodár
Antónia Martinčeková, tajomníčka
Roland, Belošovič, MUDr., finančný hospodár
Michal Riečičiar, ml., člen výboru
Milan Riečičiar, st., kontrolór