Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

 14. marca 2005

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

24. februára 2005

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

27. januára 2005

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

 14. marca 2005

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

24. februára 2005

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

27. januára 2005