Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa konalo dňa 17.9.2009

 

 

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa konalo dňa 25.06.2009

Prítomní:

Starosta obce:
Kotvas Milan

Členovia OZ:
Chovanec Rudolf
Šadibol Dušan
Jančulová Elena, Mgr.
Radôšťan Jozef
Kultán Jozef
Huláková Jana
Držiaková Monika, Ing.
Masnicová Vilma

Neprítomný:
Žemel Milan

 

 


Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa konalo dňa

11. decembra 2008

 

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa konalo dňa

30. októbra 2008

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
                                                                                                                                                          
18. septembra 2008

 

 

 Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa konalo dňa 17.9.2009

 

 

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa konalo dňa 25.06.2009

Prítomní:

Starosta obce:
Kotvas Milan

Členovia OZ:
Chovanec Rudolf
Šadibol Dušan
Jančulová Elena, Mgr.
Radôšťan Jozef
Kultán Jozef
Huláková Jana
Držiaková Monika, Ing.
Masnicová Vilma

Neprítomný:
Žemel Milan

 

 


Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa konalo dňa

11. decembra 2008

 

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa konalo dňa

30. októbra 2008

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
                                                                                                                                                          
18. septembra 2008