03.03.2012
Z á p i s n i c a
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
29. februára 2012

 

02.02.2012
Z á p i s n i c a
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
25. januára 2012

 


Z á p i s n i c a

zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

5. október 2011

2.júna 2011

 

Z á p i s n i c a
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

27. marca 2011 

 

Z á p i s n i c a
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
17. marca 2011

22.februára 2011

Z á p i s n i c a
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
28. januára 2011

 

03.03.2012
Z á p i s n i c a
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
29. februára 2012

 

02.02.2012
Z á p i s n i c a
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
25. januára 2012

 


Z á p i s n i c a

zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

5. október 2011

2.júna 2011

 

Z á p i s n i c a
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

27. marca 2011 

 

Z á p i s n i c a
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
17. marca 2011

22.februára 2011

Z á p i s n i c a
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
28. januára 2011