27. marca 2011 

 

Z á p i s n i c a
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
17. marca 2011

22.februára 2011

Z á p i s n i c a
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
28. januára 2011

 

 

 

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa konalo dňa 16.09.2010

 

 

 

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa konalo dňa 17. 6. 2010

 

 

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa konalo dňa 6.5.2010

 

 

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa
konalo dňa 28.1.2010

27. marca 2011 

 

Z á p i s n i c a
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
17. marca 2011

22.februára 2011

Z á p i s n i c a
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
28. januára 2011

 

 

 

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa konalo dňa 16.09.2010

 

 

 

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa konalo dňa 17. 6. 2010

 

 

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa konalo dňa 6.5.2010

 

 

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa
konalo dňa 28.1.2010