22.06.2012
Z á p i s n i c a
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
25. apríla 2012

 

12.04.2012
Z á p i s n i c a
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
30. marca 2012

 

03.03.2012
Z á p i s n i c a
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
29. februára 2012

 

02.02.2012
Z á p i s n i c a
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
25. januára 2012

 


Z á p i s n i c a

zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

5. október 2011

2.júna 2011

 

Z á p i s n i c a
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

22.06.2012
Z á p i s n i c a
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
25. apríla 2012

 

12.04.2012
Z á p i s n i c a
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
30. marca 2012

 

03.03.2012
Z á p i s n i c a
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
29. februára 2012

 

02.02.2012
Z á p i s n i c a
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
25. januára 2012

 


Z á p i s n i c a

zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

5. október 2011

2.júna 2011

 

Z á p i s n i c a
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa