Zápisnica z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

23.12.2014

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
04. 12. 2014

Zápisnica z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

23.12.2014

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
04. 12. 2014