27.10.2016
Zápisnica zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 25. júla 2016

Zápisnica zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 30. júna 2016

pdfUznesenie_._4-16.pdf308.07 KB

Z á p i s n i c a

zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 21. 09. 2016

pdfUznesenie_6-16.pdf238.82 KB

16.06.2016
Zápisnica zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 15. júna 2016

pdfUznesenie_3-16.pdf231.6 KB

16.06.2016
Zápisnica zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 31. mája 2016

pdfUznesenie_2-16.pdf246.5 KB

11.04.2016

Zápisnica zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 16. marca 2016


pdfUznesenie 1 - 16244.63 KB

27.10.2016
Zápisnica zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 25. júla 2016

Zápisnica zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 30. júna 2016

pdfUznesenie_._4-16.pdf308.07 KB

Z á p i s n i c a

zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 21. 09. 2016

pdfUznesenie_6-16.pdf238.82 KB

16.06.2016
Zápisnica zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 15. júna 2016

pdfUznesenie_3-16.pdf231.6 KB

16.06.2016
Zápisnica zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 31. mája 2016

pdfUznesenie_2-16.pdf246.5 KB

11.04.2016

Zápisnica zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 16. marca 2016


pdfUznesenie 1 - 16244.63 KB