15.12.2016

Zápisnica zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 14. 12. 2016

pdfUznesenie_8-16.pdf234.33 KB

 

15.12.2016

Zápisnica zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 01. 12. 2016

pdfUznesenie_7-16.pdf241.46 KB

27.10.2016
Zápisnica zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 25. júla 2016

Zápisnica zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 30. júna 2016

pdfUznesenie_._4-16.pdf308.07 KB

Z á p i s n i c a

zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 21. 09. 2016

pdfUznesenie_6-16.pdf238.82 KB

16.06.2016
Zápisnica zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 15. júna 2016

pdfUznesenie_3-16.pdf231.6 KB

15.12.2016

Zápisnica zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 14. 12. 2016

pdfUznesenie_8-16.pdf234.33 KB

 

15.12.2016

Zápisnica zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 01. 12. 2016

pdfUznesenie_7-16.pdf241.46 KB

27.10.2016
Zápisnica zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 25. júla 2016

Zápisnica zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 30. júna 2016

pdfUznesenie_._4-16.pdf308.07 KB

Z á p i s n i c a

zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 21. 09. 2016

pdfUznesenie_6-16.pdf238.82 KB

16.06.2016
Zápisnica zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 15. júna 2016

pdfUznesenie_3-16.pdf231.6 KB