24.03.2021

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 10. marca 2021

pdfUznesenie_1_-_2021.pdf283.13 KB

 

24.03.2021

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 10. marca 2021

pdfUznesenie_1_-_2021.pdf283.13 KB