15.10.2019

Zápisnica zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 18. júna 2019

pdfUznesenie_6-19.pdf282.97 KB

 

15.10.2019

Zápisnica zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 18. júna 2019

pdfUznesenie_6-19.pdf282.97 KB