15.02.2019

Zápisnica zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 07. februára 2019

pdfUznesenie_1-19.pdf285.55 KB

 

15.02.2019

Zápisnica zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 07. februára 2019

pdfUznesenie_1-19.pdf285.55 KB