09.01.2019

Zápisnica zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 06. decembra 2018

pdfUznesenie_78910_-_18.pdf288.70 KB

 

09.01.2019

Zápisnica zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 06. decembra 2018

pdfUznesenie_78910_-_18.pdf288.70 KB