02.12.2021

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 23. novembra 2021

pdfUznesenie_6_až_9_-_2021.pdf234.88 KB

02.12.2021

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 29.  septembra 2021

pdfUznesenie_4_a_5_-2021.pdf254.65 KB

08.07.2021

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 16. júna 2021

pdfUznesenie_2_a_3_-_2021.pdf283.93 KB

02.12.2021

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 23. novembra 2021

pdfUznesenie_6_až_9_-_2021.pdf234.88 KB

02.12.2021

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 29.  septembra 2021

pdfUznesenie_4_a_5_-2021.pdf254.65 KB

08.07.2021

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 16. júna 2021

pdfUznesenie_2_a_3_-_2021.pdf283.93 KB