24.04.2023

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 30. marca 2023

pdfUznesenie_3_-_2023.pdf440.31 KB

20.02.2023

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 26. januára 2023

pdfUznesenie_1_-_2023.pdf447.81 KB

20.02.2023

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 16. decembra 2022

pdfUznesenie_9_-22.pdf271.71 KB

08.12.2022

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 30. novembra 2022

pdfUznesenie_8_-_2022.pdf698.28 KB

08.12.2022

Zápisnica z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 07. novembra 2022

pdfUznesenie_7_-_2022.pdf257.08 KB

24.04.2023

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 30. marca 2023

pdfUznesenie_3_-_2023.pdf440.31 KB

20.02.2023

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 26. januára 2023

pdfUznesenie_1_-_2023.pdf447.81 KB

20.02.2023

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 16. decembra 2022

pdfUznesenie_9_-22.pdf271.71 KB

08.12.2022

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 30. novembra 2022

pdfUznesenie_8_-_2022.pdf698.28 KB

08.12.2022

Zápisnica z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 07. novembra 2022

pdfUznesenie_7_-_2022.pdf257.08 KB