08.12.2022

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 30. novembra 2022

pdfUznesenie_8_-_2022.pdf698.28 KB

08.12.2022

Zápisnica z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 07. novembra 2022

pdfUznesenie_7_-_2022.pdf257.08 KB

08.12.2022

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 05. augusta 2022

pdfUznesenie_5_a_6_-_2022.pdf263.77 KB

08.12.2022

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 19. júla 2022

pdfUznesenie_4_-_2022.pdf278.41 KB

08.12.2022

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 30. novembra 2022

pdfUznesenie_8_-_2022.pdf698.28 KB

08.12.2022

Zápisnica z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 07. novembra 2022

pdfUznesenie_7_-_2022.pdf257.08 KB

08.12.2022

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 05. augusta 2022

pdfUznesenie_5_a_6_-_2022.pdf263.77 KB

08.12.2022

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 19. júla 2022

pdfUznesenie_4_-_2022.pdf278.41 KB