02.12.2021

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 23. novembra 2021

pdfUznesenie_6_až_9_-_2021.pdf234.88 KB

02.12.2021

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 29.  septembra 2021

pdfUznesenie_4_a_5_-2021.pdf254.65 KB

02.12.2021

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 23. novembra 2021

pdfUznesenie_6_až_9_-_2021.pdf234.88 KB

02.12.2021

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 29.  septembra 2021

pdfUznesenie_4_a_5_-2021.pdf254.65 KB