23.05.2023

Zverejnenie platu zástupcu starostu obce podľa § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

pdfZverejnenie_platu_zástupcu_
starostu_obce.pdf
412.28 KB

26.04.2023

Obstarávateľ, Obec Zázrivá doručil Okresnému úradu Dolný Kubín, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 3 – ÚPN obce Zázrivá“, ktorý Vám podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona ako dotknutej obci zasielame.

24.04.2023

Vážení občania, Stredoslovenská distribučná, a.s., nám oznámila, že v častiach obce Nová Bystrica Strapáčovia, Chalúpkovia a  Peťkovia  bude prerušená distribúcia elektriny dňa: 03.05.2023   -    od 07:30  do 16:30  z dôvodu plánovaných prác  na zriadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.. 

05.04.2023

Obec Nová Bystrica podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa - Základná škola s materskou školou Nová Bystrica, Nová Bystrica 686, 023 05 Nová Bystrica s predpokladaným nástupom od 01. júla 2023.

 

 

Viac informácií tu: pdfVýberové_konanie_riaditeľ_ZŠ_s_MŠ_2023.pdf465.82 KB

03.04.2023

Vážení občania, Stredoslovenská distribučná, a.s., v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v pltnom znení nám oznámila, že v častiach obce Nová Bystrica Vychylovka: Pišojovia, Polesie, Kubatkovia, Oravcovia, Klučkovia bude prerušená distribúcia elektriny v termíne: od: 11.04.2023   07:45   do: 11.04.2023   16:00 z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.  

23.03.2023

Pekný deň, v priebehu prvého štvrťroka 2023 pripravila  naša OZV NATUR-PACK pre partnerské samosprávy viacero vzdelávacích aktivít, ktoré nájdete na www.naturpack.sk, v sekcii NA STIAHNUTIE, podsekcii DOKUMENTY OBCE. Okrem iných aktivít, o ktorých sme už informovali v predošlých newsletteroch, dávame do pozornosti aktuálnu reportáž o recyklácii verejnosti dobre známeho plastu - polystyrénu. Reportáž sme zverejnili pri príležitosti Svetového dňa recyklácie.

23.05.2023

Zverejnenie platu zástupcu starostu obce podľa § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

pdfZverejnenie_platu_zástupcu_
starostu_obce.pdf
412.28 KB

26.04.2023

Obstarávateľ, Obec Zázrivá doručil Okresnému úradu Dolný Kubín, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 3 – ÚPN obce Zázrivá“, ktorý Vám podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona ako dotknutej obci zasielame.

24.04.2023

Vážení občania, Stredoslovenská distribučná, a.s., nám oznámila, že v častiach obce Nová Bystrica Strapáčovia, Chalúpkovia a  Peťkovia  bude prerušená distribúcia elektriny dňa: 03.05.2023   -    od 07:30  do 16:30  z dôvodu plánovaných prác  na zriadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.. 

05.04.2023

Obec Nová Bystrica podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa - Základná škola s materskou školou Nová Bystrica, Nová Bystrica 686, 023 05 Nová Bystrica s predpokladaným nástupom od 01. júla 2023.

 

 

Viac informácií tu: pdfVýberové_konanie_riaditeľ_ZŠ_s_MŠ_2023.pdf465.82 KB

03.04.2023

Vážení občania, Stredoslovenská distribučná, a.s., v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v pltnom znení nám oznámila, že v častiach obce Nová Bystrica Vychylovka: Pišojovia, Polesie, Kubatkovia, Oravcovia, Klučkovia bude prerušená distribúcia elektriny v termíne: od: 11.04.2023   07:45   do: 11.04.2023   16:00 z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.  

23.03.2023

Pekný deň, v priebehu prvého štvrťroka 2023 pripravila  naša OZV NATUR-PACK pre partnerské samosprávy viacero vzdelávacích aktivít, ktoré nájdete na www.naturpack.sk, v sekcii NA STIAHNUTIE, podsekcii DOKUMENTY OBCE. Okrem iných aktivít, o ktorých sme už informovali v predošlých newsletteroch, dávame do pozornosti aktuálnu reportáž o recyklácii verejnosti dobre známeho plastu - polystyrénu. Reportáž sme zverejnili pri príležitosti Svetového dňa recyklácie.