12.08.2022

Obec Nová Bystrica Vás srdečne pozýva na Majstrovstvá Slovenskej republiky „Pretekov automobilov do vrchu“ , ktoré sa uskutočnia v sobotu 13. augusta  a nedeľu 14. augusta od 07:00 hod do 20:00 hod.

V doobedňajších hodinách budú prebiehať tréningové jazdy a v poobedňajších hodinách súťažné jazdy.

Zároveň Vás chceme upozorniť  na úplnú uzávierku nového úseku cesty Vychylovka – Oravská Lesná (II/520), ktorá sa skutoční 13. a 14. augusta od 07:00 hod. do 20:00 hod z dôvodu konania vyššie spomenutých pretekov.

02.08.2022

Vážení občania, Stredoslovenská distribučná, a.s., v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v pltnom znení nám oznámila, že v častiach obce Nová Bystrica -  Cádrikovia, Andrisovia, Timkovia, pri Zdravotnom stredisku, Bisahovia, Rusnákovia, Pleškovia  bude prerušená distribúcia elektriny v termíneod: 25.08.2022  07:30  do: 25.08.2022  16:30 

12.08.2022

Obec Nová Bystrica Vás srdečne pozýva na Majstrovstvá Slovenskej republiky „Pretekov automobilov do vrchu“ , ktoré sa uskutočnia v sobotu 13. augusta  a nedeľu 14. augusta od 07:00 hod do 20:00 hod.

V doobedňajších hodinách budú prebiehať tréningové jazdy a v poobedňajších hodinách súťažné jazdy.

Zároveň Vás chceme upozorniť  na úplnú uzávierku nového úseku cesty Vychylovka – Oravská Lesná (II/520), ktorá sa skutoční 13. a 14. augusta od 07:00 hod. do 20:00 hod z dôvodu konania vyššie spomenutých pretekov.

02.08.2022

Vážení občania, Stredoslovenská distribučná, a.s., v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v pltnom znení nám oznámila, že v častiach obce Nová Bystrica -  Cádrikovia, Andrisovia, Timkovia, pri Zdravotnom stredisku, Bisahovia, Rusnákovia, Pleškovia  bude prerušená distribúcia elektriny v termíneod: 25.08.2022  07:30  do: 25.08.2022  16:30