31.10.2022

Vo volebnom obvode číslo 1 v obci Nová Bystrica sa volilo 9 poslancov do obecného zastupiteľstva.

Z celkového počtu 18 kandidátov, ktorým bolo odovzdaných 1264 platných hlasovacích lístkov boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva títo kandidáti:

 

 1. Ján Šteininger, Ing., PhD., 31 r., výskumný pracovník, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 645
 2. Miroslav Masnica, 49 r., štátna správa, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 581
 3. Rastislav Šutiak, 43 r., živnostník, Hlas - sociálna demokracia, počet platných hlasov: 563
 4. Jaroslav Kováč, 50 r., živnostník, Slovenská národná strana, počet platných hlasov: 544
 5. Peter Čierňava, Mgr., 41 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 516
 6. Jana Huláková, 56 r., živnostníčka, Smer - sociálna demokracia, počet platných hlasov: 503
 7. Ľubomír Griga, 39 r., údržbár, Slovenská národná strana, počet platných hlasov: 495
 8. Stanislav Kováč, 38 r., konateľ, Hlas - sociálna demokracia, počet platných hlasov: 467
 9. Radovan Svitek, Ing., PhD., 28 r., priemyselný inžinier, nezávislý kandidát: 448

Mená náhradníkov, ktorí ako kandidáti neboli zvolení za poslancov vo volebnom obvode v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

31.10.2022

Počet volebných obvodov 1
Počet volebných okrskov 2
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 2177

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 1328

(t. j. volieb sa zúčastnilo 61,00 % z celkového počtu zapísaných voličov)
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 1322
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva 1264
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu obce Nová Bystrica 1301

Za starostu obce bol zvolený Jozef Kuric, Ing., nezávislý kandidát, ktorý z celkového počtu platných hlasovacích lístkov 1301 získal 909 platných hlasov.

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:

 1. Jozef Balačin, Ing., 37 r., starosta obce, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 305
 2. Adriana Ficková, JUDr., 40 r., právnička, nezávislá kandidátka, počet platných hlasov: 47
 3. Jaroslav Kašuba, Mgr., 41 r., vedúci oddelenia obchodu, Dobrá voľba a umiernení, počet platných hlasov: 17
 4. Vladislav Kuniak, 58 r., mechanik, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 17
 5. Jozef Kuric, Ing., 45 r., živnostník, konateľ, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 909
 6. Adriana Šadibolová, 54 r., zdravotníčka, Spolu – občianska demokracia, počet platných hlasov: 6

25.10.2022

Príslušný orgán - Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 6 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje verejnosť, že oznámenie
o strategickom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu
Bystrická Dolina 2022+ (PHSR MBD 2022+) je sprístupnené na webovom sídle
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:

21.10.2022

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to (výlučne) telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu, a to najskôr od pondelka 24. októbra 2022.

Najneskorší termín pre podanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania je posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb,

t. j. piatok 28. októbra 2022 do 12.00 h.

Kontaktné údaje na zapisovateľa miestnej volebnej komisie:

Ing. Terézia Brisudová, Obecný úrad Nová Bystrica, Nová Bystrica 657, 023 05 matrika.

Kontakty: 041/4397 221, mobil: 0918 956 592, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu

 1. meno a priezvisko,
 2. rodné číslo,
 3. adresa trvalého pobytu,
 4. adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča,
 5. telefonický kontakt.

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.

V takom prípade volič uvedie osobné údaje všetkých oprávnených osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, ktoré žiadajú o špeciálny spôsob hlasovania.

Vo volebný deň, v čase od 7:00 do 20:00 h oprávnený volič vyčká na príchod vyslaných členov špeciálnej volebnej komisie. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie po príchode na miesto špeciálneho hlasovania vyzvú oprávneného voliča (napr. zazvonením na domový zvonček, resp. telefonicky na telefónnom čísle, ktoré oprávnený volič oznámil v žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania). 

Ak sa oprávnený volič napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí že hlasovanie odmietol. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie túto skutočnosť poznamenajú v špeciálnych zoznamoch voličov a k takémuto voličovi sa už nedostavia.

Každý oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné. Oprávnený volič preukazuje svoju totožnosť členom špeciálnej volebnej komisie občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť, hlasovanie sa mu neumožní. 

pdfinformácie_pre_voličov_k_špeciálnemu_spôsobu_hlasovania.pdf125.03 KB

05.10.2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja

Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja zasiela podľa § 146 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja:

31.10.2022

Vo volebnom obvode číslo 1 v obci Nová Bystrica sa volilo 9 poslancov do obecného zastupiteľstva.

Z celkového počtu 18 kandidátov, ktorým bolo odovzdaných 1264 platných hlasovacích lístkov boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva títo kandidáti:

 

 1. Ján Šteininger, Ing., PhD., 31 r., výskumný pracovník, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 645
 2. Miroslav Masnica, 49 r., štátna správa, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 581
 3. Rastislav Šutiak, 43 r., živnostník, Hlas - sociálna demokracia, počet platných hlasov: 563
 4. Jaroslav Kováč, 50 r., živnostník, Slovenská národná strana, počet platných hlasov: 544
 5. Peter Čierňava, Mgr., 41 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 516
 6. Jana Huláková, 56 r., živnostníčka, Smer - sociálna demokracia, počet platných hlasov: 503
 7. Ľubomír Griga, 39 r., údržbár, Slovenská národná strana, počet platných hlasov: 495
 8. Stanislav Kováč, 38 r., konateľ, Hlas - sociálna demokracia, počet platných hlasov: 467
 9. Radovan Svitek, Ing., PhD., 28 r., priemyselný inžinier, nezávislý kandidát: 448

Mená náhradníkov, ktorí ako kandidáti neboli zvolení za poslancov vo volebnom obvode v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

31.10.2022

Počet volebných obvodov 1
Počet volebných okrskov 2
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 2177

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 1328

(t. j. volieb sa zúčastnilo 61,00 % z celkového počtu zapísaných voličov)
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 1322
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva 1264
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu obce Nová Bystrica 1301

Za starostu obce bol zvolený Jozef Kuric, Ing., nezávislý kandidát, ktorý z celkového počtu platných hlasovacích lístkov 1301 získal 909 platných hlasov.

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:

 1. Jozef Balačin, Ing., 37 r., starosta obce, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 305
 2. Adriana Ficková, JUDr., 40 r., právnička, nezávislá kandidátka, počet platných hlasov: 47
 3. Jaroslav Kašuba, Mgr., 41 r., vedúci oddelenia obchodu, Dobrá voľba a umiernení, počet platných hlasov: 17
 4. Vladislav Kuniak, 58 r., mechanik, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 17
 5. Jozef Kuric, Ing., 45 r., živnostník, konateľ, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 909
 6. Adriana Šadibolová, 54 r., zdravotníčka, Spolu – občianska demokracia, počet platných hlasov: 6

25.10.2022

Príslušný orgán - Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 6 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje verejnosť, že oznámenie
o strategickom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu
Bystrická Dolina 2022+ (PHSR MBD 2022+) je sprístupnené na webovom sídle
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:

21.10.2022

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to (výlučne) telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu, a to najskôr od pondelka 24. októbra 2022.

Najneskorší termín pre podanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania je posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb,

t. j. piatok 28. októbra 2022 do 12.00 h.

Kontaktné údaje na zapisovateľa miestnej volebnej komisie:

Ing. Terézia Brisudová, Obecný úrad Nová Bystrica, Nová Bystrica 657, 023 05 matrika.

Kontakty: 041/4397 221, mobil: 0918 956 592, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu

 1. meno a priezvisko,
 2. rodné číslo,
 3. adresa trvalého pobytu,
 4. adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča,
 5. telefonický kontakt.

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.

V takom prípade volič uvedie osobné údaje všetkých oprávnených osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, ktoré žiadajú o špeciálny spôsob hlasovania.

Vo volebný deň, v čase od 7:00 do 20:00 h oprávnený volič vyčká na príchod vyslaných členov špeciálnej volebnej komisie. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie po príchode na miesto špeciálneho hlasovania vyzvú oprávneného voliča (napr. zazvonením na domový zvonček, resp. telefonicky na telefónnom čísle, ktoré oprávnený volič oznámil v žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania). 

Ak sa oprávnený volič napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí že hlasovanie odmietol. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie túto skutočnosť poznamenajú v špeciálnych zoznamoch voličov a k takémuto voličovi sa už nedostavia.

Každý oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné. Oprávnený volič preukazuje svoju totožnosť členom špeciálnej volebnej komisie občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť, hlasovanie sa mu neumožní. 

pdfinformácie_pre_voličov_k_špeciálnemu_spôsobu_hlasovania.pdf125.03 KB

05.10.2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja

Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja zasiela podľa § 146 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja: