17.10.2019

Obec Nová Bystrica a SAD Žilina a.s. oznamujú občanom, že až do odvolania nebudú premávať autobusy cez časť obce Veľký potok z dôvodu prác na kanalizácií. Cez víkend budú autobusy premávať podľa cestovného poriadku. Ďakujeme za pochopenie.

29.07.2019

Oznamujeme občanom, že Obec Nová Bystrica realizuje bezplatné odovzdávanie záhradných kompostérov na bioodpad pre občanov s trvalým pobytom v našej obci. Pred prevzatím kompostéra je potrebné podpísať Protokol o odovzdaní a prevzatí plastového kompostéra. Na jedno súpisné číslo obývaného rodinného domu je určený jeden kompostér. Spolu s kompostérom budú odovzdané aj informačné letáky a informačná nálepka. Výdaj je realizovaný na amfiteátri v Novej Bystrici (vedľa futbalového ihriska) pracovníkom obce. Žiadame občanov, aby si prišli tieto kompostéry prevziať v dňoch: 

STREDA 08:00 - 17:00
PIATOK 08:00 - 14:00

Kompostér Vám odovzdá pracovníčka OcÚ na základe predloženia občianskeho preukazu. Odovzdávanie kompostérov je súčasťou realizácie projektu s názvom: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Novej Bystrici, ktorý je podporený v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, financovaného z Kohézneho fondu EÚ.

09.07.2019

Obec Nová Bystrica organizuje vrámci cezhraničnej spolupráce s obcou Josipovac zájazd na oslavu založenia obce „Slováci do drlaku“ v dňoch 23. augusta – 25. augusta. Odchádza sa 23. 8. (t.j. piatok) o 5:30 hod., nástup pred obecným úradom Nová Bystrica a predpokladaný návrat je v nočných hodinách 25. augusta (nedeľu). Prihlásiť sa môžete v dome kultúry Nová Bystrica u p. Slivkovej alebo v Potravinách Linkson u p. Šadibola.

18.06.2019

Vážení obyvatelia obce Nová Bystrica, konkrétne miestnej časti Veľký potok,

dovoľte mi, aby som Vás touto cestou informoval o výstavbe verejného vodovodu v tejto lokalite našej obce, teda v miestnej časti Veľký potok.
Obec Nová Bystrica sa rozhodla vybudovať túto stavbu z vlastných zdrojov, teda z rozpočtu obce, nakoľko spoločnosť SEVAK, a.s. nemá v najbližšej dobe v pláne realizáciu vodovodu v tejto miestnej časti našej obce. Jedná sa o finančne náročnú investíciu, ktorá ale určite prispeje k vyriešeniu problémov s nedostatkom pitnej vody v tejto lokalite.

17.10.2019

Obec Nová Bystrica a SAD Žilina a.s. oznamujú občanom, že až do odvolania nebudú premávať autobusy cez časť obce Veľký potok z dôvodu prác na kanalizácií. Cez víkend budú autobusy premávať podľa cestovného poriadku. Ďakujeme za pochopenie.

29.07.2019

Oznamujeme občanom, že Obec Nová Bystrica realizuje bezplatné odovzdávanie záhradných kompostérov na bioodpad pre občanov s trvalým pobytom v našej obci. Pred prevzatím kompostéra je potrebné podpísať Protokol o odovzdaní a prevzatí plastového kompostéra. Na jedno súpisné číslo obývaného rodinného domu je určený jeden kompostér. Spolu s kompostérom budú odovzdané aj informačné letáky a informačná nálepka. Výdaj je realizovaný na amfiteátri v Novej Bystrici (vedľa futbalového ihriska) pracovníkom obce. Žiadame občanov, aby si prišli tieto kompostéry prevziať v dňoch: 

STREDA 08:00 - 17:00
PIATOK 08:00 - 14:00

Kompostér Vám odovzdá pracovníčka OcÚ na základe predloženia občianskeho preukazu. Odovzdávanie kompostérov je súčasťou realizácie projektu s názvom: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Novej Bystrici, ktorý je podporený v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, financovaného z Kohézneho fondu EÚ.

09.07.2019

Obec Nová Bystrica organizuje vrámci cezhraničnej spolupráce s obcou Josipovac zájazd na oslavu založenia obce „Slováci do drlaku“ v dňoch 23. augusta – 25. augusta. Odchádza sa 23. 8. (t.j. piatok) o 5:30 hod., nástup pred obecným úradom Nová Bystrica a predpokladaný návrat je v nočných hodinách 25. augusta (nedeľu). Prihlásiť sa môžete v dome kultúry Nová Bystrica u p. Slivkovej alebo v Potravinách Linkson u p. Šadibola.

18.06.2019

Vážení obyvatelia obce Nová Bystrica, konkrétne miestnej časti Veľký potok,

dovoľte mi, aby som Vás touto cestou informoval o výstavbe verejného vodovodu v tejto lokalite našej obce, teda v miestnej časti Veľký potok.
Obec Nová Bystrica sa rozhodla vybudovať túto stavbu z vlastných zdrojov, teda z rozpočtu obce, nakoľko spoločnosť SEVAK, a.s. nemá v najbližšej dobe v pláne realizáciu vodovodu v tejto miestnej časti našej obce. Jedná sa o finančne náročnú investíciu, ktorá ale určite prispeje k vyriešeniu problémov s nedostatkom pitnej vody v tejto lokalite.