Vážený spoluobčania dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu odvozu komunálneho odpadu /popolnice/, ktorý sa uskutoční v nasledovných  dňoch :

02.04.2009     
17.04.2009   
30.04.2009   
14.05.2009   
28.05.2009   
11.06.2009  
25.06.2009  
09.07.2009
23.07.2009
06.08.2009 
20.08.2009
03.09.2009 
17.09.2009
01.10.2009
15.10.2009
29.10.2009
 

Peter Romaník - 0907 697447

od osady Cádrikovia po osadu Korčekovia, areál školy v Novej Bystrici, Veľký Potok, Berešovia, Mrvovia, Jančulovia

Slávo Šadibol - 0905 589038

od osady Granátovia po osadu Podrycerová, školský areál Vychylovka,
zachádzať do osady Chmúrovia, Janíkovia, Brandysovia, Priščovia, Mazúrovia

Ján Bereš – 0905 197854

od osady Kohútovia po osadu Pod dolinou, osada Romaníkovia, Hančínovia, Klanicovia, Sobolovia, Rajnohovia

Rudolf Šadibol – 0915 801381

od  osady  Granátovia po osadu Podrycerová, zachádzať do osady Chmúrovia, Janíkovia, Brandysovia, Priščovia, Mazúrovia, areál školy vo Vychylovke

OBEC  NOVÁ  BYSTRICA

V súlade s § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení rozhodlo zastupiteľstvo obce na svojom zasadnutí dňa 30.10.2008 o vyhlásení dňa konania volieb hlavného kontrolóra obce na 11. december 2008.

•    si odrezali konáre, ktoré prečnievajú ponad miestnu komunikáciu a presahujú
       hranicu pozemku, ktorého sú vlastníkom,
•    s príchodom jari si upratali v okolí svojich domov,
•    dôsledne dodržiavali separovanie odpadu – jednotlivé druhy odpadu odhadzovať
      do nádob určených len na daný druh odpadu, t.j., sklo do kontajnera na sklo,
      plasty do modrých vriec a pod..

Miestna knižnica Nová Bystrica je otvorená:

Pondelok: 11.00 - 15.00

Streda:     11.00 - 15.00

Piatok:      11.00 - 14.00 

Internetový kútik.

Pre občanov je k dispozícii 1 počítač každý pondelok, stredu a piatok od 11.00 do 15.00 hod.
Poplatok za pripojenie na Internet /ktorý vychádza z cenníka Slovenských telekomunikácií a mesačného poplatku providerovi/ je 1,--Sk/1 min.

Dňa 11.2.2007 sa  v sále Kultúrneho domu  uskutočnil verejný hovor s občanmi obce Nová Bystrica. Preberali sa zaujímavé témy, viac sa dočítate v tomto článku....

Vážený spoluobčania dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu odvozu komunálneho odpadu /popolnice/, ktorý sa uskutoční v nasledovných  dňoch :

02.04.2009     
17.04.2009   
30.04.2009   
14.05.2009   
28.05.2009   
11.06.2009  
25.06.2009  
09.07.2009
23.07.2009
06.08.2009 
20.08.2009
03.09.2009 
17.09.2009
01.10.2009
15.10.2009
29.10.2009
 

Peter Romaník - 0907 697447

od osady Cádrikovia po osadu Korčekovia, areál školy v Novej Bystrici, Veľký Potok, Berešovia, Mrvovia, Jančulovia

Slávo Šadibol - 0905 589038

od osady Granátovia po osadu Podrycerová, školský areál Vychylovka,
zachádzať do osady Chmúrovia, Janíkovia, Brandysovia, Priščovia, Mazúrovia

Ján Bereš – 0905 197854

od osady Kohútovia po osadu Pod dolinou, osada Romaníkovia, Hančínovia, Klanicovia, Sobolovia, Rajnohovia

Rudolf Šadibol – 0915 801381

od  osady  Granátovia po osadu Podrycerová, zachádzať do osady Chmúrovia, Janíkovia, Brandysovia, Priščovia, Mazúrovia, areál školy vo Vychylovke

OBEC  NOVÁ  BYSTRICA

V súlade s § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení rozhodlo zastupiteľstvo obce na svojom zasadnutí dňa 30.10.2008 o vyhlásení dňa konania volieb hlavného kontrolóra obce na 11. december 2008.

•    si odrezali konáre, ktoré prečnievajú ponad miestnu komunikáciu a presahujú
       hranicu pozemku, ktorého sú vlastníkom,
•    s príchodom jari si upratali v okolí svojich domov,
•    dôsledne dodržiavali separovanie odpadu – jednotlivé druhy odpadu odhadzovať
      do nádob určených len na daný druh odpadu, t.j., sklo do kontajnera na sklo,
      plasty do modrých vriec a pod..

Miestna knižnica Nová Bystrica je otvorená:

Pondelok: 11.00 - 15.00

Streda:     11.00 - 15.00

Piatok:      11.00 - 14.00 

Internetový kútik.

Pre občanov je k dispozícii 1 počítač každý pondelok, stredu a piatok od 11.00 do 15.00 hod.
Poplatok za pripojenie na Internet /ktorý vychádza z cenníka Slovenských telekomunikácií a mesačného poplatku providerovi/ je 1,--Sk/1 min.

Dňa 11.2.2007 sa  v sále Kultúrneho domu  uskutočnil verejný hovor s občanmi obce Nová Bystrica. Preberali sa zaujímavé témy, viac sa dočítate v tomto článku....