10.02.2020

„Z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou chodcov, najmä seniorov, na cestách v Žilinskom kraji, často aj s tragickými následkami, vyzývame občanov na dôležitosť, ba až nutnosť používania ochranných reflexných prvkov na odeve, pokiaľ sa pohybujete po ceste za zníženej viditeľnosti, v ranných a večerných hodinách. Ďalej zdôrazňujeme, aby ste kráčali po chodníkoch a kde nie je vybudovaný, tak po správnom okraji cesty. Myslite na svoju bezpečnosť a chráňte svoj život.“

10.20.2020
V zmysle §9 odsek 4) Vyhlášky ÚRSO č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou, v znení vyhlášky č. 235/2016 Z. z., Obec Nová Bystrica, zverejňuje vyhodnotenie štandardov kvality za jednotlivé roky:

03.02.2020
Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2019 (EU SILC 2005 – 2019).

29.01.2020

JANUÁR

9.1

23.1

   

FEBRUÁR

6.2

20.2

   

MAREC

5.3

19.3

   

APRÍL

2.4

16.4

 

30.4

MÁJ

14.5

28.5

   

JÚN

11.6

25.6

   

JÚL

9.7

23.7

   

AUGUST

6.8

20.8

   

SEPTEMBER

3.9

17.9

   

OKTÓBER

1.10

15.10

 

29.10

NOVEMBER

12.11

26.11

   

DECEMBER

10.12

24.12

   

 

pdfNová_Bystrica_2020_2.pdf92.52 KB

 

29.01.2020
Obecný úrad oznamuje všetkým vlastníkom hydiny a vtákov chovaných v zajatí, že sa obci Stará Bystrica zistil a potvrdil výskyt choroby - vtáčej chrípky.
Za týmto účelom Regionálna a potravinová správa v Čadci (č. j. 71/2020-004, v Čadci 28.01.2020) nariaďuje vykonať nasledovné opatrenia v pásme dohľadu – minimálne 10 km:
V termíne najneskôr do 31. januára do 13.00 hod odovzdať obecnému úradu súpis všetkého vtáctva a hydiny. Vzor tlačiva nájdete na stránke obce, obecných tabuliach a na obecnom úrade. Prípadne zavolať na obecný úrad a nahlásiť počty vtáctva a hydiny na telefónne číslo obce 041/4397 221, na mobil 0918 956 592 alebo na emailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ďalej žiadame občanov o :

10.02.2020

„Z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou chodcov, najmä seniorov, na cestách v Žilinskom kraji, často aj s tragickými následkami, vyzývame občanov na dôležitosť, ba až nutnosť používania ochranných reflexných prvkov na odeve, pokiaľ sa pohybujete po ceste za zníženej viditeľnosti, v ranných a večerných hodinách. Ďalej zdôrazňujeme, aby ste kráčali po chodníkoch a kde nie je vybudovaný, tak po správnom okraji cesty. Myslite na svoju bezpečnosť a chráňte svoj život.“

10.20.2020
V zmysle §9 odsek 4) Vyhlášky ÚRSO č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou, v znení vyhlášky č. 235/2016 Z. z., Obec Nová Bystrica, zverejňuje vyhodnotenie štandardov kvality za jednotlivé roky:

03.02.2020
Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2019 (EU SILC 2005 – 2019).

29.01.2020

JANUÁR

9.1

23.1

   

FEBRUÁR

6.2

20.2

   

MAREC

5.3

19.3

   

APRÍL

2.4

16.4

 

30.4

MÁJ

14.5

28.5

   

JÚN

11.6

25.6

   

JÚL

9.7

23.7

   

AUGUST

6.8

20.8

   

SEPTEMBER

3.9

17.9

   

OKTÓBER

1.10

15.10

 

29.10

NOVEMBER

12.11

26.11

   

DECEMBER

10.12

24.12

   

 

pdfNová_Bystrica_2020_2.pdf92.52 KB

 

29.01.2020
Obecný úrad oznamuje všetkým vlastníkom hydiny a vtákov chovaných v zajatí, že sa obci Stará Bystrica zistil a potvrdil výskyt choroby - vtáčej chrípky.
Za týmto účelom Regionálna a potravinová správa v Čadci (č. j. 71/2020-004, v Čadci 28.01.2020) nariaďuje vykonať nasledovné opatrenia v pásme dohľadu – minimálne 10 km:
V termíne najneskôr do 31. januára do 13.00 hod odovzdať obecnému úradu súpis všetkého vtáctva a hydiny. Vzor tlačiva nájdete na stránke obce, obecných tabuliach a na obecnom úrade. Prípadne zavolať na obecný úrad a nahlásiť počty vtáctva a hydiny na telefónne číslo obce 041/4397 221, na mobil 0918 956 592 alebo na emailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ďalej žiadame občanov o :