08.11.2022

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023. Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h.

03.11.2022

Na základe vydaného kolaudačného rozhodnutia, právoplatného dňa 22.8.2022 pre stavbu „Nová Bystrica Veľký potok IV. etapa“, Vás obec Nová Bystrica

vyzýva na pripojenie sa k verejnému vodovodu v zjednodušenom režime.

31.10.2022

Počet volebných obvodov 1
Počet volebných okrskov 2
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 2177

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 1327

(t. j. volieb sa zúčastnilo 60,96 % z celkového počtu zapísaných voličov)
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 1311
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 1177
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja 1154

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na predsedu samosprávneho kraja podľa poradia na hlasovacom lístku:

08.11.2022

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023. Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h.

03.11.2022

Na základe vydaného kolaudačného rozhodnutia, právoplatného dňa 22.8.2022 pre stavbu „Nová Bystrica Veľký potok IV. etapa“, Vás obec Nová Bystrica

vyzýva na pripojenie sa k verejnému vodovodu v zjednodušenom režime.

31.10.2022

Počet volebných obvodov 1
Počet volebných okrskov 2
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 2177

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 1327

(t. j. volieb sa zúčastnilo 60,96 % z celkového počtu zapísaných voličov)
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 1311
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 1177
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja 1154

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na predsedu samosprávneho kraja podľa poradia na hlasovacom lístku: