29.01.2020

JANUÁR

9.1

23.1

   

FEBRUÁR

6.2

20.2

   

MAREC

5.3

19.3

   

APRÍL

2.4

16.4

 

30.4

MÁJ

14.5

28.5

   

JÚN

11.6

25.6

   

JÚL

9.7

23.7

   

AUGUST

6.8

20.8

   

SEPTEMBER

3.9

17.9

   

OKTÓBER

1.10

15.10

 

29.10

NOVEMBER

12.11

26.11

   

DECEMBER

10.12

24.12

   

 

pdfNová_Bystrica_2020_2.pdf92.52 KB

 

29.01.2020
Obecný úrad oznamuje všetkým vlastníkom hydiny a vtákov chovaných v zajatí, že sa obci Stará Bystrica zistil a potvrdil výskyt choroby - vtáčej chrípky.
Za týmto účelom Regionálna a potravinová správa v Čadci (č. j. 71/2020-004, v Čadci 28.01.2020) nariaďuje vykonať nasledovné opatrenia v pásme dohľadu – minimálne 10 km:
V termíne najneskôr do 31. januára do 13.00 hod odovzdať obecnému úradu súpis všetkého vtáctva a hydiny. Vzor tlačiva nájdete na stránke obce, obecných tabuliach a na obecnom úrade. Prípadne zavolať na obecný úrad a nahlásiť počty vtáctva a hydiny na telefónne číslo obce 041/4397 221, na mobil 0918 956 592 alebo na emailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ďalej žiadame občanov o :

21.01.2020

Ako po iné roky aj tento rok sa konala v obci Nová Bystrica slávnosť „Uvítania detí do života.“ Slávnosť sa konala 19. decembra 2019. Otvoril ju  starosta obce Ing. Jozef Balačin, príhovorom, v ktorom sa prihovoril predovšetkým rodičom a ich detičkám.

O kultúrny program sa postarali deti ZŠ s MŠ Nová Bystrica, ktoré slávnosť spríjemnili spevom, recitovaním, hraním na flautách a heligónkach.

08.01.2020

Obec Nová Bystrica ako vlastník a prevádzkovateľ verejného vodovodu podľa zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, podľa § 13 ods. 3 zverejňuje výsledky monitorovania kvality pitnej vody vo verejnom vodovode za rok 2019.

16.12.2019
Za údržbu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a chodníkov sú zodpovední:

29.01.2020

JANUÁR

9.1

23.1

   

FEBRUÁR

6.2

20.2

   

MAREC

5.3

19.3

   

APRÍL

2.4

16.4

 

30.4

MÁJ

14.5

28.5

   

JÚN

11.6

25.6

   

JÚL

9.7

23.7

   

AUGUST

6.8

20.8

   

SEPTEMBER

3.9

17.9

   

OKTÓBER

1.10

15.10

 

29.10

NOVEMBER

12.11

26.11

   

DECEMBER

10.12

24.12

   

 

pdfNová_Bystrica_2020_2.pdf92.52 KB

 

29.01.2020
Obecný úrad oznamuje všetkým vlastníkom hydiny a vtákov chovaných v zajatí, že sa obci Stará Bystrica zistil a potvrdil výskyt choroby - vtáčej chrípky.
Za týmto účelom Regionálna a potravinová správa v Čadci (č. j. 71/2020-004, v Čadci 28.01.2020) nariaďuje vykonať nasledovné opatrenia v pásme dohľadu – minimálne 10 km:
V termíne najneskôr do 31. januára do 13.00 hod odovzdať obecnému úradu súpis všetkého vtáctva a hydiny. Vzor tlačiva nájdete na stránke obce, obecných tabuliach a na obecnom úrade. Prípadne zavolať na obecný úrad a nahlásiť počty vtáctva a hydiny na telefónne číslo obce 041/4397 221, na mobil 0918 956 592 alebo na emailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ďalej žiadame občanov o :

21.01.2020

Ako po iné roky aj tento rok sa konala v obci Nová Bystrica slávnosť „Uvítania detí do života.“ Slávnosť sa konala 19. decembra 2019. Otvoril ju  starosta obce Ing. Jozef Balačin, príhovorom, v ktorom sa prihovoril predovšetkým rodičom a ich detičkám.

O kultúrny program sa postarali deti ZŠ s MŠ Nová Bystrica, ktoré slávnosť spríjemnili spevom, recitovaním, hraním na flautách a heligónkach.

08.01.2020

Obec Nová Bystrica ako vlastník a prevádzkovateľ verejného vodovodu podľa zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, podľa § 13 ods. 3 zverejňuje výsledky monitorovania kvality pitnej vody vo verejnom vodovode za rok 2019.

16.12.2019
Za údržbu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a chodníkov sú zodpovední: