13.03.2020

BRATISLAVA  – Na základe rozhodnutia vlády SR a Ústredného krízového štábu (ÚKŠ) Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v reakcii na aktuálnu krízovú situáciu a snahu zamedziť šírenie nového koronavírusu pripravuje kroky, ktoré sa v najbližších dňoch dotknú cestujúcich vo vnútroštátnej i v medzinárodnej preprave. Tie súvisia aj s viacerými nariadeniami a rozhodnutiami ÚKŠ.

13.03.2020

S vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky, vládou SR, s cieľom zabránenia šírenia koronavírusu, si Vás dovoľujeme informovať o zavedení prázdninového režimu v prímestskej autobusovej doprave v celom Žilinskom kraji, v trvaní dvoch týždňov, t. j. od pondelka 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020.
V súvislosti s touto skutočnosťou dôjde aj k príslušnej zmene cestovných poriadkov. Upravené cestovné poriadky budú zverejnené na webovom portáli www.cp.sk

06.03.2020

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca ruší vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat vydané pod č. j. RVPSCa-71/2020-007, v Čadci zo dňa 28.02.2020 v súvislosti s výskytom Aviárnej influenzy v drobnochove -

10.03.2020
V zmysle záverov zasadnutia Ústredného krízového štábu Ministerstva vnútra SR a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR sa:


• obmedzuje organizácia spoločenských, kultúrnych a športových podujatí vo svojej pôsobnosti na území obce Nová Bystrica
• právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území našej obce sa odporúča obmedziť usporadúvanie hromadných podujatí, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia

13.03.2020

BRATISLAVA  – Na základe rozhodnutia vlády SR a Ústredného krízového štábu (ÚKŠ) Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v reakcii na aktuálnu krízovú situáciu a snahu zamedziť šírenie nového koronavírusu pripravuje kroky, ktoré sa v najbližších dňoch dotknú cestujúcich vo vnútroštátnej i v medzinárodnej preprave. Tie súvisia aj s viacerými nariadeniami a rozhodnutiami ÚKŠ.

13.03.2020

S vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky, vládou SR, s cieľom zabránenia šírenia koronavírusu, si Vás dovoľujeme informovať o zavedení prázdninového režimu v prímestskej autobusovej doprave v celom Žilinskom kraji, v trvaní dvoch týždňov, t. j. od pondelka 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020.
V súvislosti s touto skutočnosťou dôjde aj k príslušnej zmene cestovných poriadkov. Upravené cestovné poriadky budú zverejnené na webovom portáli www.cp.sk

06.03.2020

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca ruší vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat vydané pod č. j. RVPSCa-71/2020-007, v Čadci zo dňa 28.02.2020 v súvislosti s výskytom Aviárnej influenzy v drobnochove -

10.03.2020
V zmysle záverov zasadnutia Ústredného krízového štábu Ministerstva vnútra SR a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR sa:


• obmedzuje organizácia spoločenských, kultúrnych a športových podujatí vo svojej pôsobnosti na území obce Nová Bystrica
• právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území našej obce sa odporúča obmedziť usporadúvanie hromadných podujatí, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia