09.12.2022

 1. úsek: Nová Bystrica – osady Romaníkovia, Hančínovia, Klanicovia, Sobolovia, Rajnohovia, Pastvovia, Kohútovia, Strapáčovia po 2. most v obci

 FEMATRANZ,s.r.o.:   Martin Fedor, kont.: 0911 961 382

 

 1. úsek: Nová Bystrica – od 2. mostu v obci nahor osada Šumskovia, Peťkovia a Pod dolinou

FEMARSTAV,s.r.o.:    Anton Fedor, kont. 0948 592 559

 

 1. úsek: Nová Bystrica – osada Veľký Potok

DREVO – plus, s.r.o.: Rastislav Čierňava, kont.: 0918 335 020

 

 1. úsek: Nová Bystrica – osady Cádrikovia, Andrisovia, Timkovia, Bisahovia, Rusnákovia, ZŠ s MŠ Nová Bystrica, Pleškovia, Závodskovia

OÚ Nová Bystrica:    Rudolf Pochyba, kont.: 0908 477 569

 

 1. úsek: Nová Bystrica – osady Berešovia, Jančulovia, Mrvovia, Holienkovia, Korčekovia + bytovky, ihriská, cesta na cintorín, priestranstvo pred obecným úradom, zdravotné stredisko, lekáreň, farský úrad, priestranstvo pred kostolom

OÚ Nová Bystrica:    Milan Brisučiak, kont.: 0905 389 030

 

 1. úsek: Vychylovka od osady Granátovia po obchod u Pavelka vrátane plochy pred hasičskou zbrojnicou

Ľubomír Šadibol, kont.: 0918 393 476, 0940 260 964

 

 1. úsek: Vychylovka – od obchodu u Pavelka po osadu Šadibolovia
  Ivan Šadibol, kont.: 0902 591 546

 

 1. úsek: Vychylovka – od obchodu u Pavelka smerom na skanzen

Ľubomír Šadibol, kont.: 0918 393 476, 0907 407 905

 

 1. úsek: Vychylovka – osady Podrycerová, Janíkovia, Brandysovia, Priščovia, Mazúrovia

PETHA, s.r.o.: Peter Halvoník, kont.: 0907 268 108

 

 1. úsek: Vychylovka – chodníky – Nová Bystrica od osady Cádrikovia až do Vychylovky po odbočku na Oravskú Lesnú

Ján Pavelek, kont.: 0903 880 100

01.12.2022

Žilinský samosprávny kraj ako obstarávateľ strategického dokumentu „Územný plán regiónu Žilinského kraja“ oznamuje, že verejné prerokovanie správy o hodnotení uvedeného strategického dokumentu v zmysle § 11 Zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uskutoční dňa 09.12.2022 o 10:00 hod. v Kongresovej sále Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina.

Správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán regiónu Žilinského samosprávneho kraja“ je zverejnená na:

 https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja

file:///C:/Users/Admin/Downloads/soh-up-regionu-zk--1.pdf

            Do Správy a hodnotení a do posudzovaného strategického dokumentu je možné nahliadnuť, urobiť si z nich odpisy, výpisy alebo si na vlastné náklady zhotoviť kópie na Úrade Žilinského samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina. Kontaktnou osobou je Ing. Katarína Náhliková, č.t. : 041/5032310, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

            Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko na adresu: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

Viac informácii o Správe o hodnotení strategického dokumentu nájdete na obecnej stránke zverejnené zo dňa 23.11.2022:

https://www.novabystrica.sk/uradne-dokumenty/informacie-ou/2044-sprava-o-hodnoteni-strategickeho-dokumentu-uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja

pdfVerejné_prerokovanie_správy_o_hodnotení_strategického_
dokumentu_Územný_plán_regiónu_Žilinského_kraja_-_ŽSK.pdf
67.07 KB

28.11.2022..
 
Diecézna charita Žilina pozýva širokú verejnosť zapojiť sa do Zbierky na charitu 2022, ktorá prebieha do konca roka. Zbierka prebieha aj online formou.  Aj vďaka vašej pomoci je Diecézna charita Žilina nablízku viac ako 2200 núdznym utekajúcim pred vojnou. Otvorila Centrum podpory, pracuje neustále na rozšírení pomoci a zároveň nezabúda na núdznych v diecéze. Pomáha prostredníctvom viacerých projektov viac ako 2500 núdznym v mestách a obciach Žilinskej diecézy a rozširuje sieť farských charít. Aktuálne je služba farskej charity prítomná v 34 farnostiach. 
 

23.11.2022

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina, doručil dňa 10. 11. 2022 Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek prostredia kraja, na úsek EIA podľa § 9 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) správu o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán regiónu Žilinského kraja“.

09.12.2022

 1. úsek: Nová Bystrica – osady Romaníkovia, Hančínovia, Klanicovia, Sobolovia, Rajnohovia, Pastvovia, Kohútovia, Strapáčovia po 2. most v obci

 FEMATRANZ,s.r.o.:   Martin Fedor, kont.: 0911 961 382

 

 1. úsek: Nová Bystrica – od 2. mostu v obci nahor osada Šumskovia, Peťkovia a Pod dolinou

FEMARSTAV,s.r.o.:    Anton Fedor, kont. 0948 592 559

 

 1. úsek: Nová Bystrica – osada Veľký Potok

DREVO – plus, s.r.o.: Rastislav Čierňava, kont.: 0918 335 020

 

 1. úsek: Nová Bystrica – osady Cádrikovia, Andrisovia, Timkovia, Bisahovia, Rusnákovia, ZŠ s MŠ Nová Bystrica, Pleškovia, Závodskovia

OÚ Nová Bystrica:    Rudolf Pochyba, kont.: 0908 477 569

 

 1. úsek: Nová Bystrica – osady Berešovia, Jančulovia, Mrvovia, Holienkovia, Korčekovia + bytovky, ihriská, cesta na cintorín, priestranstvo pred obecným úradom, zdravotné stredisko, lekáreň, farský úrad, priestranstvo pred kostolom

OÚ Nová Bystrica:    Milan Brisučiak, kont.: 0905 389 030

 

 1. úsek: Vychylovka od osady Granátovia po obchod u Pavelka vrátane plochy pred hasičskou zbrojnicou

Ľubomír Šadibol, kont.: 0918 393 476, 0940 260 964

 

 1. úsek: Vychylovka – od obchodu u Pavelka po osadu Šadibolovia
  Ivan Šadibol, kont.: 0902 591 546

 

 1. úsek: Vychylovka – od obchodu u Pavelka smerom na skanzen

Ľubomír Šadibol, kont.: 0918 393 476, 0907 407 905

 

 1. úsek: Vychylovka – osady Podrycerová, Janíkovia, Brandysovia, Priščovia, Mazúrovia

PETHA, s.r.o.: Peter Halvoník, kont.: 0907 268 108

 

 1. úsek: Vychylovka – chodníky – Nová Bystrica od osady Cádrikovia až do Vychylovky po odbočku na Oravskú Lesnú

Ján Pavelek, kont.: 0903 880 100

01.12.2022

Žilinský samosprávny kraj ako obstarávateľ strategického dokumentu „Územný plán regiónu Žilinského kraja“ oznamuje, že verejné prerokovanie správy o hodnotení uvedeného strategického dokumentu v zmysle § 11 Zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uskutoční dňa 09.12.2022 o 10:00 hod. v Kongresovej sále Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina.

Správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán regiónu Žilinského samosprávneho kraja“ je zverejnená na:

 https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja

file:///C:/Users/Admin/Downloads/soh-up-regionu-zk--1.pdf

            Do Správy a hodnotení a do posudzovaného strategického dokumentu je možné nahliadnuť, urobiť si z nich odpisy, výpisy alebo si na vlastné náklady zhotoviť kópie na Úrade Žilinského samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina. Kontaktnou osobou je Ing. Katarína Náhliková, č.t. : 041/5032310, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

            Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko na adresu: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

Viac informácii o Správe o hodnotení strategického dokumentu nájdete na obecnej stránke zverejnené zo dňa 23.11.2022:

https://www.novabystrica.sk/uradne-dokumenty/informacie-ou/2044-sprava-o-hodnoteni-strategickeho-dokumentu-uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja

pdfVerejné_prerokovanie_správy_o_hodnotení_strategického_
dokumentu_Územný_plán_regiónu_Žilinského_kraja_-_ŽSK.pdf
67.07 KB

28.11.2022..
 
Diecézna charita Žilina pozýva širokú verejnosť zapojiť sa do Zbierky na charitu 2022, ktorá prebieha do konca roka. Zbierka prebieha aj online formou.  Aj vďaka vašej pomoci je Diecézna charita Žilina nablízku viac ako 2200 núdznym utekajúcim pred vojnou. Otvorila Centrum podpory, pracuje neustále na rozšírení pomoci a zároveň nezabúda na núdznych v diecéze. Pomáha prostredníctvom viacerých projektov viac ako 2500 núdznym v mestách a obciach Žilinskej diecézy a rozširuje sieť farských charít. Aktuálne je služba farskej charity prítomná v 34 farnostiach. 
 

23.11.2022

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina, doručil dňa 10. 11. 2022 Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek prostredia kraja, na úsek EIA podľa § 9 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) správu o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán regiónu Žilinského kraja“.