06.03.2020

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca ruší vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat vydané pod č. j. RVPSCa-71/2020-007, v Čadci zo dňa 28.02.2020 v súvislosti s výskytom Aviárnej influenzy v drobnochove -

10.03.2020
V zmysle záverov zasadnutia Ústredného krízového štábu Ministerstva vnútra SR a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR sa:


• obmedzuje organizácia spoločenských, kultúrnych a športových podujatí vo svojej pôsobnosti na území obce Nová Bystrica
• právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území našej obce sa odporúča obmedziť usporadúvanie hromadných podujatí, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia

01.03.2020

Počet volebných obvodov 1
Počet volebných okrskov 2

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 2267
(t.j. volieb sa zúčastnilo 63,96 % z celkového počtu zapísaných voličov)

10.02.2020

„Z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou chodcov, najmä seniorov, na cestách v Žilinskom kraji, často aj s tragickými následkami, vyzývame občanov na dôležitosť, ba až nutnosť používania ochranných reflexných prvkov na odeve, pokiaľ sa pohybujete po ceste za zníženej viditeľnosti, v ranných a večerných hodinách. Ďalej zdôrazňujeme, aby ste kráčali po chodníkoch a kde nie je vybudovaný, tak po správnom okraji cesty. Myslite na svoju bezpečnosť a chráňte svoj život.“

10.20.2020
V zmysle §9 odsek 4) Vyhlášky ÚRSO č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou, v znení vyhlášky č. 235/2016 Z. z., Obec Nová Bystrica, zverejňuje vyhodnotenie štandardov kvality za jednotlivé roky:

03.02.2020
Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2019 (EU SILC 2005 – 2019).

06.03.2020

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca ruší vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat vydané pod č. j. RVPSCa-71/2020-007, v Čadci zo dňa 28.02.2020 v súvislosti s výskytom Aviárnej influenzy v drobnochove -

10.03.2020
V zmysle záverov zasadnutia Ústredného krízového štábu Ministerstva vnútra SR a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR sa:


• obmedzuje organizácia spoločenských, kultúrnych a športových podujatí vo svojej pôsobnosti na území obce Nová Bystrica
• právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území našej obce sa odporúča obmedziť usporadúvanie hromadných podujatí, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia

01.03.2020

Počet volebných obvodov 1
Počet volebných okrskov 2

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 2267
(t.j. volieb sa zúčastnilo 63,96 % z celkového počtu zapísaných voličov)

10.02.2020

„Z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou chodcov, najmä seniorov, na cestách v Žilinskom kraji, často aj s tragickými následkami, vyzývame občanov na dôležitosť, ba až nutnosť používania ochranných reflexných prvkov na odeve, pokiaľ sa pohybujete po ceste za zníženej viditeľnosti, v ranných a večerných hodinách. Ďalej zdôrazňujeme, aby ste kráčali po chodníkoch a kde nie je vybudovaný, tak po správnom okraji cesty. Myslite na svoju bezpečnosť a chráňte svoj život.“

10.20.2020
V zmysle §9 odsek 4) Vyhlášky ÚRSO č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou, v znení vyhlášky č. 235/2016 Z. z., Obec Nová Bystrica, zverejňuje vyhodnotenie štandardov kvality za jednotlivé roky:

03.02.2020
Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2019 (EU SILC 2005 – 2019).