19.03.2020

Žilinský samosprávny kraj informuje o ďalších opatreniach v súvislosti s mimoriadnou  situáciou vyhlásenou vládou SR v súvislosti s vírusom COVID 19:

  • Od utorka 17.3.2020 pristupuje ZSSK, a.s. k zrušeniu niektorých IC vlakov, od 18.3.2020 dochádza k zrušeniu všetkých IC vlakov.

17.03.2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.  o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

V územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto

 od 17.03.2020 od 06.00 hod. do odvolania

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Jednotlivé zákazy, povinností a opatrenia súvisiace s ochranou pred požiarmi sú uvedené v tomto dokumente: pdfMV_SR_-_Vyhlásenie_-_nebezpečenstvo_vzniku_požiaru.pdf974.57 KB

pdfOpatrenia_a_základné_požiadavky_na_ochranu_lesov_pred_požiarmi.pdf406.18 KB

17.03.2020

Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Vladimír Korček žiada svojich pacientov, aby si lieky dávali predpisovať len telefonicky alebo elektronicky cez e-zdravie.

13.03.2020

V súlade so zasadnutím Ústredného krízového štábu SR Vám oznamujeme mimoriadne opatrenia, ktoré sú platné od 07:00 hod 13.03.2020:

13.03.2020

BRATISLAVA  – Na základe rozhodnutia vlády SR a Ústredného krízového štábu (ÚKŠ) Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v reakcii na aktuálnu krízovú situáciu a snahu zamedziť šírenie nového koronavírusu pripravuje kroky, ktoré sa v najbližších dňoch dotknú cestujúcich vo vnútroštátnej i v medzinárodnej preprave. Tie súvisia aj s viacerými nariadeniami a rozhodnutiami ÚKŠ.

19.03.2020

Žilinský samosprávny kraj informuje o ďalších opatreniach v súvislosti s mimoriadnou  situáciou vyhlásenou vládou SR v súvislosti s vírusom COVID 19:

  • Od utorka 17.3.2020 pristupuje ZSSK, a.s. k zrušeniu niektorých IC vlakov, od 18.3.2020 dochádza k zrušeniu všetkých IC vlakov.

17.03.2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.  o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

V územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto

 od 17.03.2020 od 06.00 hod. do odvolania

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Jednotlivé zákazy, povinností a opatrenia súvisiace s ochranou pred požiarmi sú uvedené v tomto dokumente: pdfMV_SR_-_Vyhlásenie_-_nebezpečenstvo_vzniku_požiaru.pdf974.57 KB

pdfOpatrenia_a_základné_požiadavky_na_ochranu_lesov_pred_požiarmi.pdf406.18 KB

17.03.2020

Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Vladimír Korček žiada svojich pacientov, aby si lieky dávali predpisovať len telefonicky alebo elektronicky cez e-zdravie.

13.03.2020

V súlade so zasadnutím Ústredného krízového štábu SR Vám oznamujeme mimoriadne opatrenia, ktoré sú platné od 07:00 hod 13.03.2020:

13.03.2020

BRATISLAVA  – Na základe rozhodnutia vlády SR a Ústredného krízového štábu (ÚKŠ) Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v reakcii na aktuálnu krízovú situáciu a snahu zamedziť šírenie nového koronavírusu pripravuje kroky, ktoré sa v najbližších dňoch dotknú cestujúcich vo vnútroštátnej i v medzinárodnej preprave. Tie súvisia aj s viacerými nariadeniami a rozhodnutiami ÚKŠ.