Miestna knižnica Nová Bystrica je otvorená:

Pondelok: 11.00 - 15.00

Streda:     11.00 - 15.00

Piatok:      11.00 - 14.00 

Internetový kútik.

Pre občanov je k dispozícii 1 počítač každý pondelok, stredu a piatok od 11.00 do 15.00 hod.
Poplatok za pripojenie na Internet /ktorý vychádza z cenníka Slovenských telekomunikácií a mesačného poplatku providerovi/ je 1,--Sk/1 min.

Dňa 11.2.2007 sa  v sále Kultúrneho domu  uskutočnil verejný hovor s občanmi obce Nová Bystrica. Preberali sa zaujímavé témy, viac sa dočítate v tomto článku....

Obecný úrad Nová Bystrica oznamuje občanom, že v prípade, že sa  vyskytne porucha na verejnom osvetlení, je porebné ju nahlásiť. Táto porucha sa ovšem nenahlásuje na Obecný úrad, ale na bezplatné telefónné číslo 0800 175 660. 

 Obecný úrad Nová Bystrica oznamuje občanom, že dňa 20. februára 2006 bola uzatvorená zmluva medzi Obcou Nová Bystrica a firmou Elektrovod OSVETLENIE, s. r. o., Košice o rekonštrukcii, modernizácii, údržbe, prevádzke a správe verejného osvetlenia obce Nová Bystrica. V tejto zmluve je zahrnutý prenájom verejného osvetlenia na dobu 15 rokov. Po ukončení reknoštrukčných prác, ktoré táto firma začne vykonávať v mesiaci apríl 2006, budú občania kontaktovať v prípade porúch túto firmu. Kontaktné čísla pre prípad porúch a iných hlásení budú umiestnené na stĺpoch verejného osvetlenia.

Obecný úrad a Kultúrno-školská komisia oznamuje občanom, že od 01.01.2006 je možné využiť priestory Domu kultúry s novovybavenou kuchyňou na rodinné účely a spoločenské oslavy, ako sú napr. svadby, životné jubileá, kary a pod. Taktiež je možné požičiať si riad samostatne. Poplatky za prenajatie priestorov a požičanie riadu sú nasledovné:

Sála – Sk 1200,--

Kysucká izba – Sk 500,--

Kuchyňa – Sk 500,--

Riad – Sk 200,--

Bližšie informácie na OÚ u sl. Moniky Držiakovej alebo na tel. čísle 041/43 97 149.

Miestna knižnica Nová Bystrica je otvorená:

Pondelok: 11.00 - 15.00

Streda:     11.00 - 15.00

Piatok:      11.00 - 14.00 

Internetový kútik.

Pre občanov je k dispozícii 1 počítač každý pondelok, stredu a piatok od 11.00 do 15.00 hod.
Poplatok za pripojenie na Internet /ktorý vychádza z cenníka Slovenských telekomunikácií a mesačného poplatku providerovi/ je 1,--Sk/1 min.

Dňa 11.2.2007 sa  v sále Kultúrneho domu  uskutočnil verejný hovor s občanmi obce Nová Bystrica. Preberali sa zaujímavé témy, viac sa dočítate v tomto článku....

Obecný úrad Nová Bystrica oznamuje občanom, že v prípade, že sa  vyskytne porucha na verejnom osvetlení, je porebné ju nahlásiť. Táto porucha sa ovšem nenahlásuje na Obecný úrad, ale na bezplatné telefónné číslo 0800 175 660. 

 Obecný úrad Nová Bystrica oznamuje občanom, že dňa 20. februára 2006 bola uzatvorená zmluva medzi Obcou Nová Bystrica a firmou Elektrovod OSVETLENIE, s. r. o., Košice o rekonštrukcii, modernizácii, údržbe, prevádzke a správe verejného osvetlenia obce Nová Bystrica. V tejto zmluve je zahrnutý prenájom verejného osvetlenia na dobu 15 rokov. Po ukončení reknoštrukčných prác, ktoré táto firma začne vykonávať v mesiaci apríl 2006, budú občania kontaktovať v prípade porúch túto firmu. Kontaktné čísla pre prípad porúch a iných hlásení budú umiestnené na stĺpoch verejného osvetlenia.

Obecný úrad a Kultúrno-školská komisia oznamuje občanom, že od 01.01.2006 je možné využiť priestory Domu kultúry s novovybavenou kuchyňou na rodinné účely a spoločenské oslavy, ako sú napr. svadby, životné jubileá, kary a pod. Taktiež je možné požičiať si riad samostatne. Poplatky za prenajatie priestorov a požičanie riadu sú nasledovné:

Sála – Sk 1200,--

Kysucká izba – Sk 500,--

Kuchyňa – Sk 500,--

Riad – Sk 200,--

Bližšie informácie na OÚ u sl. Moniky Držiakovej alebo na tel. čísle 041/43 97 149.