V sobotu 18. septembra 2010 sa uskutoční REFERENDUM, v ktorom oprávnení občania rozhodnú o otázkach:

1. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?

2. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?

3. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky  na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?

4. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?

5. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?

6. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti upraviť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?“.

Volebný okrsok č. 01 – kultúrny dom Nová Bystrica
                           č. 02 – kultúrny dom pri ZŠ s MŠ Vychylovka

18. augusta 2010 v čase od 7:00 hod. do 22:00 hod.

 

 

 

O d p i s   z áp i s n i c e
o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku
vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
12. júna 2010

 

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva
 v Novej Bystrici na rok 2010

28. 1. 2010
25. 2. 2010
25. 3. 2010
29. 4. 2010
27. 5. 2010
24. 6. 2010
29. 7. 2010
26. 8. 2010
30. 9. 2010
28. 10. 2010
25. 11. 2010
16. 12. 2010

Obec Nová Bystrica
Odvoz komunálneho
odpadu /popolnice/ 2010

  8. 1. 2010          
  5. 2. 2010            22. 7. 2010
  5. 3. 2010              5. 8. 2010 
  1. 4. 2010            19. 8. 2010
15. 4. 2010              2. 9. 2010
29. 4. 2010            16. 9. 2010
13. 5. 2010            30. 9. 2010
27. 5. 2010          14. 10. 2010
10. 6. 2010          28. 10. 2010
24. 6. 2010          11. 11. 2010
  8. 7. 2010            9. 12. 2010

ZOZNAM KANDIDÁTOV
pre voľby predsedu
Žilinského samosprávneho kraja
14. novembra 2009


Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja, po registrácii kandidátnych listín,
uverejňuje podľa § 21 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov
a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z. z. zoznam
kandidátov na voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja:

1. Juraj Blanár, Ing., 43r., predseda Žilinského samosprávneho kraja, Žilina, Trnové,
Do Brezníka 1333/3A, SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana,
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Hnutie za demokraciu, Strana
zelených, Slobodné Fórum

2. Štefan Brestovský, Ing., 54r., podnikateľ, Liptovský Ondrej, 95, Agrárna strana
vidieka

3. Pavel Pavlásek, doc., Ing., PhD., 58r., vysokoškolský pedagóg, docent Žilinskej
univerzity, Žilina, Trnové, Za potokom 5, Koalícia politických strán a hnutí
Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia -
Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana

4. Jozef Tarčák, PaedDr., 50r., pedagóg, Námestovo, Slanická 969/20, Nezávislý
kandidát

Žilina 22. októbra 2009

Karol Zahatlan
predseda Volebnej komisie
Žilinského samosprávneho kraja

Otváracie hodiny:Pondelok-Piatok   od 8,00 hod. do 14,00 hod.

V sobotu 18. septembra 2010 sa uskutoční REFERENDUM, v ktorom oprávnení občania rozhodnú o otázkach:

1. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?

2. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?

3. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky  na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?

4. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?

5. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?

6. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti upraviť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?“.

Volebný okrsok č. 01 – kultúrny dom Nová Bystrica
                           č. 02 – kultúrny dom pri ZŠ s MŠ Vychylovka

18. augusta 2010 v čase od 7:00 hod. do 22:00 hod.

 

 

 

O d p i s   z áp i s n i c e
o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku
vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
12. júna 2010

 

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva
 v Novej Bystrici na rok 2010

28. 1. 2010
25. 2. 2010
25. 3. 2010
29. 4. 2010
27. 5. 2010
24. 6. 2010
29. 7. 2010
26. 8. 2010
30. 9. 2010
28. 10. 2010
25. 11. 2010
16. 12. 2010

Obec Nová Bystrica
Odvoz komunálneho
odpadu /popolnice/ 2010

  8. 1. 2010          
  5. 2. 2010            22. 7. 2010
  5. 3. 2010              5. 8. 2010 
  1. 4. 2010            19. 8. 2010
15. 4. 2010              2. 9. 2010
29. 4. 2010            16. 9. 2010
13. 5. 2010            30. 9. 2010
27. 5. 2010          14. 10. 2010
10. 6. 2010          28. 10. 2010
24. 6. 2010          11. 11. 2010
  8. 7. 2010            9. 12. 2010

ZOZNAM KANDIDÁTOV
pre voľby predsedu
Žilinského samosprávneho kraja
14. novembra 2009


Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja, po registrácii kandidátnych listín,
uverejňuje podľa § 21 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov
a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z. z. zoznam
kandidátov na voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja:

1. Juraj Blanár, Ing., 43r., predseda Žilinského samosprávneho kraja, Žilina, Trnové,
Do Brezníka 1333/3A, SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana,
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Hnutie za demokraciu, Strana
zelených, Slobodné Fórum

2. Štefan Brestovský, Ing., 54r., podnikateľ, Liptovský Ondrej, 95, Agrárna strana
vidieka

3. Pavel Pavlásek, doc., Ing., PhD., 58r., vysokoškolský pedagóg, docent Žilinskej
univerzity, Žilina, Trnové, Za potokom 5, Koalícia politických strán a hnutí
Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia -
Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana

4. Jozef Tarčák, PaedDr., 50r., pedagóg, Námestovo, Slanická 969/20, Nezávislý
kandidát

Žilina 22. októbra 2009

Karol Zahatlan
predseda Volebnej komisie
Žilinského samosprávneho kraja

Otváracie hodiny:Pondelok-Piatok   od 8,00 hod. do 14,00 hod.