Vážení občania, dovoľte mi, aby som Vám dal do pozornosti pripravovaný protest, ktorý iniciuje Združenie miest a obcí Kysúc v spolupráci s nadradenou organizáciou Združenie miest a obcí Slovenska. Cieľom protestu je „zobudiť“ odvolanú vládu a pani prezidentku a vyzvať ich k akcii, nakoľko stav do akého dospeli ceny energií pre samosprávy a podnikateľov vďaka nečinnosti vlády je likvidačný. Preto sme na rade ZMOK-u prijali záver, že stačilo.... Z tohto dôvodu sa pripravuje organizovaný protest pred úradom vlády a prezidentským palácom.

Protest sa pripravuje dňa 22.2.2023

Touto cestou vyzývam našich spoluobčanov k aktivite a účasti na proteste, nakoľko to nikto za nás neodrobí a verte, že sa táto problematika týka každého jedného z nás.

Vážení občania, dovoľte mi, aby som Vám dal do pozornosti pripravovaný protest, ktorý iniciuje Združenie miest a obcí Kysúc v spolupráci s nadradenou organizáciou Združenie miest a obcí Slovenska. Cieľom protestu je „zobudiť“ odvolanú vládu a pani prezidentku a vyzvať ich k akcii, nakoľko stav do akého dospeli ceny energií pre samosprávy a podnikateľov vďaka nečinnosti vlády je likvidačný. Preto sme na rade ZMOK-u prijali záver, že stačilo.... Z tohto dôvodu sa pripravuje organizovaný protest pred úradom vlády a prezidentským palácom.

Protest sa pripravuje dňa 22.2.2023

Touto cestou vyzývam našich spoluobčanov k aktivite a účasti na proteste, nakoľko to nikto za nás neodrobí a verte, že sa táto problematika týka každého jedného z nás.