20.02.2012
Odvoz komunálneho odpadu/popolnice/ sa uskutoćní v dňoch:
19.01.2012
16.02.2012
15.03.2012
12.04.2012
25.04.2012
10.05.2012
24.05.2012
07.06.2012
21.06.2012
05.07.2012
19.07.2012
02.08.2012
16.08.2012
30.08.2012
13.09.2012
27.09.2012
11.10.2012
25.10.2012
22.11.2012
20.12.2012 
20.02.2012
Zber plastov sa uskutoćní v dňoch:
25.01.2012
22.02.2012
21.03.2012
25.04.2012
30.05.2012
8.júna 2011
Dňa 18. marca 2011 prebehol výber obcí prihlásených do Prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny. Spomedzi 833 prihlásených miest a obcí z celého Slovenska bola vybraná aj naša obec.
Nakoľko obec získala z tohto Prvého realizačného projektu finančné prostriedky vo výške 120 000 EUR a od 1. júna sme zamestnali 10 dlhodobo nezamestnaných ľudí na realizáciu revitalizačných a preventívnych opatrení, chceme informovať občanov o zámere tohto projektu.

20.02.2012
Odvoz komunálneho odpadu/popolnice/ sa uskutoćní v dňoch:
19.01.2012
16.02.2012
15.03.2012
12.04.2012
25.04.2012
10.05.2012
24.05.2012
07.06.2012
21.06.2012
05.07.2012
19.07.2012
02.08.2012
16.08.2012
30.08.2012
13.09.2012
27.09.2012
11.10.2012
25.10.2012
22.11.2012
20.12.2012 
20.02.2012
Zber plastov sa uskutoćní v dňoch:
25.01.2012
22.02.2012
21.03.2012
25.04.2012
30.05.2012
8.júna 2011
Dňa 18. marca 2011 prebehol výber obcí prihlásených do Prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny. Spomedzi 833 prihlásených miest a obcí z celého Slovenska bola vybraná aj naša obec.
Nakoľko obec získala z tohto Prvého realizačného projektu finančné prostriedky vo výške 120 000 EUR a od 1. júna sme zamestnali 10 dlhodobo nezamestnaných ľudí na realizáciu revitalizačných a preventívnych opatrení, chceme informovať občanov o zámere tohto projektu.