28.02.2013
V našej obci boli rozmiestnené kontajnery na sklo, ktoré môžete kedykoľvek využiť na separovanie skla z Vašej domácnosti. V súčasnosti je v obci rozmiestnených niekoľko kusov, ktoré budeme postupne dopĺňať o ďalšie.

Kontajnery na sklo sú umiestené na týchto miestach:

11.09.2012
Zmluva o dielo č.02/2012

scan0380.pdf
28.02.2013
V našej obci boli rozmiestnené kontajnery na sklo, ktoré môžete kedykoľvek využiť na separovanie skla z Vašej domácnosti. V súčasnosti je v obci rozmiestnených niekoľko kusov, ktoré budeme postupne dopĺňať o ďalšie.

Kontajnery na sklo sú umiestené na týchto miestach:

11.09.2012
Zmluva o dielo č.02/2012

scan0380.pdf