12.07.2013
V súčasnosti prebieha ďalší projekt, ktorý je zameraný na rozvoj fyzickej aktivity medzi obyvateľmi obce Rajcza. Projekt je finančne podporovaný zo strany Európskej únie a Európskeho fondu pre regionálny rozvoj a taktiež aj zo štátneho rozpočtu v rámci Programu pre cezhraničnú spoluprácu  Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013, prostredníctvom Euroregiónu Beskydy, pod názvom „Climbing for all – bezpečie a fyzická aktivita v horách – výstavba lezeckej steny v obci Rajcza“ - bude zrealizovaný v rámci spolupráce obci Rajcza so slovenskou obcou Nová Bystrica.

12.07.2013
V súčasnosti prebieha ďalší projekt, ktorý je zameraný na rozvoj fyzickej aktivity medzi obyvateľmi obce Rajcza. Projekt je finančne podporovaný zo strany Európskej únie a Európskeho fondu pre regionálny rozvoj a taktiež aj zo štátneho rozpočtu v rámci Programu pre cezhraničnú spoluprácu  Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013, prostredníctvom Euroregiónu Beskydy, pod názvom „Climbing for all – bezpečie a fyzická aktivita v horách – výstavba lezeckej steny v obci Rajcza“ - bude zrealizovaný v rámci spolupráce obci Rajcza so slovenskou obcou Nová Bystrica.