23.03.2020
Obec Nová Bystrica od stredy 18.03.2020 distribuuje do domácností ochranné rúška. Rúška sú vkladané do poštových schránok občanov (prípadne pred dvere rodinných domov), kde nie sú k dispozícií poštové schránky. Distribúcia bude prebiehať počas celého týždňa. Rúško je potrebné pred použitím oprať a ožehliť.

19.03.2020

Žilinský samosprávny kraj informuje o ďalších opatreniach v súvislosti s mimoriadnou  situáciou vyhlásenou vládou SR v súvislosti s vírusom COVID 19:

  • Od utorka 17.3.2020 pristupuje ZSSK, a.s. k zrušeniu niektorých IC vlakov, od 18.3.2020 dochádza k zrušeniu všetkých IC vlakov.

17.03.2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.  o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

V územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto

 od 17.03.2020 od 06.00 hod. do odvolania

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Jednotlivé zákazy, povinností a opatrenia súvisiace s ochranou pred požiarmi sú uvedené v tomto dokumente: pdfMV_SR_-_Vyhlásenie_-_nebezpečenstvo_vzniku_požiaru.pdf974.57 KB

pdfOpatrenia_a_základné_požiadavky_na_ochranu_lesov_pred_požiarmi.pdf406.18 KB

23.03.2020
Obec Nová Bystrica od stredy 18.03.2020 distribuuje do domácností ochranné rúška. Rúška sú vkladané do poštových schránok občanov (prípadne pred dvere rodinných domov), kde nie sú k dispozícií poštové schránky. Distribúcia bude prebiehať počas celého týždňa. Rúško je potrebné pred použitím oprať a ožehliť.

19.03.2020

Žilinský samosprávny kraj informuje o ďalších opatreniach v súvislosti s mimoriadnou  situáciou vyhlásenou vládou SR v súvislosti s vírusom COVID 19:

  • Od utorka 17.3.2020 pristupuje ZSSK, a.s. k zrušeniu niektorých IC vlakov, od 18.3.2020 dochádza k zrušeniu všetkých IC vlakov.

17.03.2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.  o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

V územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto

 od 17.03.2020 od 06.00 hod. do odvolania

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Jednotlivé zákazy, povinností a opatrenia súvisiace s ochranou pred požiarmi sú uvedené v tomto dokumente: pdfMV_SR_-_Vyhlásenie_-_nebezpečenstvo_vzniku_požiaru.pdf974.57 KB

pdfOpatrenia_a_základné_požiadavky_na_ochranu_lesov_pred_požiarmi.pdf406.18 KB