06.05.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri
ohrození verejného zdravia- pdfstatna_karantena.pdf128.58 KB

06.05.2020

Česká správa sociálneho zabezpečenia (ČSSZ) si je vedomá, že v dôsledku mimoriadnych opatrení týkajúcich sa šírenia koronavírusu a vyhlásenia núdzového stavu v SR a v iných štátoch došlo k utlmeniu radu služieb a niektorí klienti

30.04.2020

Mimoriadna situácia, ktorá je zapríčinená pandémiou koranavírusu postihla aj našich drobných remeselníkov, živnostníkov ale aj ľudí, ktorí robili rôzne služby a zatvorením prevádzok stratili príjem. Vláda prijala podmienky na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenia tejto mimoriadnej situácie.

20.04.2020
Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci informuje, že vzhľadom na pandémiu COVID-19 sú nútení manažovať darcovstvo krvi. Aby bola zachovaná bezpečnosť, aktuálne prispôsobujú počet darcov na deň.

06.05.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri
ohrození verejného zdravia- pdfstatna_karantena.pdf128.58 KB

06.05.2020

Česká správa sociálneho zabezpečenia (ČSSZ) si je vedomá, že v dôsledku mimoriadnych opatrení týkajúcich sa šírenia koronavírusu a vyhlásenia núdzového stavu v SR a v iných štátoch došlo k utlmeniu radu služieb a niektorí klienti

30.04.2020

Mimoriadna situácia, ktorá je zapríčinená pandémiou koranavírusu postihla aj našich drobných remeselníkov, živnostníkov ale aj ľudí, ktorí robili rôzne služby a zatvorením prevádzok stratili príjem. Vláda prijala podmienky na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenia tejto mimoriadnej situácie.

20.04.2020
Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci informuje, že vzhľadom na pandémiu COVID-19 sú nútení manažovať darcovstvo krvi. Aby bola zachovaná bezpečnosť, aktuálne prispôsobujú počet darcov na deň.