Vážený spoluobčania dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu odvozu komunálneho odpadu /popolnice/, ktorý sa uskutoční v nasledovných  dňoch :

02.04.2009     
17.04.2009   
30.04.2009   
14.05.2009   
28.05.2009   
11.06.2009  
25.06.2009  
09.07.2009
23.07.2009
06.08.2009 
20.08.2009
03.09.2009 
17.09.2009
01.10.2009
15.10.2009
29.10.2009
 

Vážený spoluobčania dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu odvozu komunálneho odpadu /popolnice/, ktorý sa uskutoční v nasledovných  dňoch :

02.04.2009     
17.04.2009   
30.04.2009   
14.05.2009   
28.05.2009   
11.06.2009  
25.06.2009  
09.07.2009
23.07.2009
06.08.2009 
20.08.2009
03.09.2009 
17.09.2009
01.10.2009
15.10.2009
29.10.2009