09.12.2022

 1. úsek: Nová Bystrica – osady Romaníkovia, Hančínovia, Klanicovia, Sobolovia, Rajnohovia, Pastvovia, Kohútovia, Strapáčovia po 2. most v obci

 FEMATRANZ,s.r.o.:   Martin Fedor, kont.: 0911 961 382

 

 1. úsek: Nová Bystrica – od 2. mostu v obci nahor osada Šumskovia, Peťkovia a Pod dolinou

FEMARSTAV,s.r.o.:    Anton Fedor, kont. 0948 592 559

 

 1. úsek: Nová Bystrica – osada Veľký Potok

DREVO – plus, s.r.o.: Rastislav Čierňava, kont.: 0918 335 020

 

 1. úsek: Nová Bystrica – osady Cádrikovia, Andrisovia, Timkovia, Bisahovia, Rusnákovia, ZŠ s MŠ Nová Bystrica, Pleškovia, Závodskovia

OÚ Nová Bystrica:    Rudolf Pochyba, kont.: 0908 477 569

 

 1. úsek: Nová Bystrica – osady Berešovia, Jančulovia, Mrvovia, Holienkovia, Korčekovia + bytovky, ihriská, cesta na cintorín, priestranstvo pred obecným úradom, zdravotné stredisko, lekáreň, farský úrad, priestranstvo pred kostolom

OÚ Nová Bystrica:    Milan Brisučiak, kont.: 0905 389 030

 

 1. úsek: Vychylovka od osady Granátovia po obchod u Pavelka vrátane plochy pred hasičskou zbrojnicou

Ľubomír Šadibol, kont.: 0918 393 476, 0940 260 964

 

 1. úsek: Vychylovka – od obchodu u Pavelka po osadu Šadibolovia
  Ivan Šadibol, kont.: 0902 591 546

 

 1. úsek: Vychylovka – od obchodu u Pavelka smerom na skanzen

Ľubomír Šadibol, kont.: 0918 393 476, 0907 407 905

 

 1. úsek: Vychylovka – osady Podrycerová, Janíkovia, Brandysovia, Priščovia, Mazúrovia

PETHA, s.r.o.: Peter Halvoník, kont.: 0907 268 108

 

 1. úsek: Vychylovka – chodníky – Nová Bystrica od osady Cádrikovia až do Vychylovky po odbočku na Oravskú Lesnú

Ján Pavelek, kont.: 0903 880 100

 

09.12.2022

 1. úsek: Nová Bystrica – osady Romaníkovia, Hančínovia, Klanicovia, Sobolovia, Rajnohovia, Pastvovia, Kohútovia, Strapáčovia po 2. most v obci

 FEMATRANZ,s.r.o.:   Martin Fedor, kont.: 0911 961 382

 

 1. úsek: Nová Bystrica – od 2. mostu v obci nahor osada Šumskovia, Peťkovia a Pod dolinou

FEMARSTAV,s.r.o.:    Anton Fedor, kont. 0948 592 559

 

 1. úsek: Nová Bystrica – osada Veľký Potok

DREVO – plus, s.r.o.: Rastislav Čierňava, kont.: 0918 335 020

 

 1. úsek: Nová Bystrica – osady Cádrikovia, Andrisovia, Timkovia, Bisahovia, Rusnákovia, ZŠ s MŠ Nová Bystrica, Pleškovia, Závodskovia

OÚ Nová Bystrica:    Rudolf Pochyba, kont.: 0908 477 569

 

 1. úsek: Nová Bystrica – osady Berešovia, Jančulovia, Mrvovia, Holienkovia, Korčekovia + bytovky, ihriská, cesta na cintorín, priestranstvo pred obecným úradom, zdravotné stredisko, lekáreň, farský úrad, priestranstvo pred kostolom

OÚ Nová Bystrica:    Milan Brisučiak, kont.: 0905 389 030

 

 1. úsek: Vychylovka od osady Granátovia po obchod u Pavelka vrátane plochy pred hasičskou zbrojnicou

Ľubomír Šadibol, kont.: 0918 393 476, 0940 260 964

 

 1. úsek: Vychylovka – od obchodu u Pavelka po osadu Šadibolovia
  Ivan Šadibol, kont.: 0902 591 546

 

 1. úsek: Vychylovka – od obchodu u Pavelka smerom na skanzen

Ľubomír Šadibol, kont.: 0918 393 476, 0907 407 905

 

 1. úsek: Vychylovka – osady Podrycerová, Janíkovia, Brandysovia, Priščovia, Mazúrovia

PETHA, s.r.o.: Peter Halvoník, kont.: 0907 268 108

 

 1. úsek: Vychylovka – chodníky – Nová Bystrica od osady Cádrikovia až do Vychylovky po odbočku na Oravskú Lesnú

Ján Pavelek, kont.: 0903 880 100