11.07.2022

pdfVyhlásenie_volieb_do_VÚC_a_OSO_2022.pdf207.41 KB

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Informácia o spôsobe hlasovania

Minimálny počet podpisov voličov nezávislého kandidáta pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre voľby poslanca do MsZ v obci Nová Bystrica je 200.

Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre starostu v obci Nová Bystrica je 200.

Bližšie informácie o spojených voľbách nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR:

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

20.07.2022

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022


Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením zo dňa 19.07.2022 č. 4/2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici bude mať celkom         9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

Zároveň sa uznieslo, že budú dva volebné okrsky:
- Okrsok č. 1 – „Nová Bystrica“ a
- Okrsok č. 2 – „Vychylovka“

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy Obce Nová Bystrica, konané dňa 29. októbra 2022 bola menovaná Ing. Terézia Brisudová

Sídlo: Obecný úrad Nová Bystrica, sídlo: matrika, referát evidencia obyvateľstva (počas úradných hodín), telefón: 041/4397 221 kl. 13, 0918 956 592, e.mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

pdfuznesenie.pdf177.61 KB

 

27.07.2022

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Sídlo miestnej volebnej komisie: Obecný úrad Nová Bystrica 657

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré platia aj pre voľby do orgánov samosprávnych krajov:

VOLEBNÝ OKRSOK č. 1 - Nová Bystrica 

Volebná miestnosť:  Dom kultúry /sála/ č.s. 657  
Zapisovateľka: Mgr. Stanislava Šteiningerová
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
telefónne číslo: 041/4397221 kl.16 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 2 - Vychylovka
Volebná miestnosť: ZŠ s MŠ Vychylovka /jedáleň/ č.s. 687
Zapisovateľka: Mgr. Martina Kubalová
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
telefónne číslo: 041/4397221 kl. 11

pdfSKM_250i22072715230.pdf125.94 KB

11.07.2022

pdfVyhlásenie_volieb_do_VÚC_a_OSO_2022.pdf207.41 KB

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Informácia o spôsobe hlasovania

Minimálny počet podpisov voličov nezávislého kandidáta pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre voľby poslanca do MsZ v obci Nová Bystrica je 200.

Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre starostu v obci Nová Bystrica je 200.

Bližšie informácie o spojených voľbách nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR:

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

20.07.2022

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022


Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením zo dňa 19.07.2022 č. 4/2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici bude mať celkom         9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

Zároveň sa uznieslo, že budú dva volebné okrsky:
- Okrsok č. 1 – „Nová Bystrica“ a
- Okrsok č. 2 – „Vychylovka“

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy Obce Nová Bystrica, konané dňa 29. októbra 2022 bola menovaná Ing. Terézia Brisudová

Sídlo: Obecný úrad Nová Bystrica, sídlo: matrika, referát evidencia obyvateľstva (počas úradných hodín), telefón: 041/4397 221 kl. 13, 0918 956 592, e.mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

pdfuznesenie.pdf177.61 KB

 

27.07.2022

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Sídlo miestnej volebnej komisie: Obecný úrad Nová Bystrica 657

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré platia aj pre voľby do orgánov samosprávnych krajov:

VOLEBNÝ OKRSOK č. 1 - Nová Bystrica 

Volebná miestnosť:  Dom kultúry /sála/ č.s. 657  
Zapisovateľka: Mgr. Stanislava Šteiningerová
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
telefónne číslo: 041/4397221 kl.16 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 2 - Vychylovka
Volebná miestnosť: ZŠ s MŠ Vychylovka /jedáleň/ č.s. 687
Zapisovateľka: Mgr. Martina Kubalová
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
telefónne číslo: 041/4397221 kl. 11

pdfSKM_250i22072715230.pdf125.94 KB