22.04.2022
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci žiada o pomoc občanov a ich spoluprácu, nakoľko v posledných týždňoch v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto dochádza doposiaľ neznámym páchateľom k podvodným telefonátom prevažne na senioroch za účelom vylákania finančnej hotovosti.

V uvedenom telefonáte z rôznych telefónnych čísel sa neznámy páchateľ prevažne predstaví ako doktor, alebo zdravotná sestra a uvedenie adresátovi /spravidla seniorovi/, že jeho syn alebo vnuk mal dopravnú nehodu. Ďalej v telefonáte uvedie neznáma osoba, že syn alebo vnuk nemá vážne zranenia, ale spôsobil druhému účastníkovi dopravnej nehody zväčša dieťaťu vážne zranenia. V telefonáte neznáma osoba taktiež uvedie, že syn alebo vnuk práce dostáva infúzie a následkom rôznych zranení nemôže rozprávať, pričom je potrebné, aby adresát poslal finančnú hotovosť vo výške niekoľko tisíc eur, ktoré sú potrebné na operáciu údajného druhého účastníka dopravnej nehody. Pričom peniaze neznáma osoba vyláka od adresáta tak, že  pošle pre peniaze údajného rodinného príslušníka údajne zraneného účastníka dopravnej nehody osobne k adresátovi alebo rôznou verbálnou manipuláciou navedie adresáta telefonátu, aby si vybral zo svojich úspor ihneď určitú finančnú hotovosť a tú im zaslal cestou Slovenskej pošty na ich účet, alebo prostredníctvom banky na vopred nadiktované číslo účtu, pričom adresátovi počas telefonátu neznáma osoba hovorí, že všetko nech si nechá pre seba a nech nikomu o tom nerozpráva lebo to je tajné a nesmie o tom vedieť polícia.

Týmto žiadajú seniorov, aby nikomu neznámemu neposielali peniaze, nič neplatili a ihneď kontaktovali svojho rodinného príslušníka a túto skutočnosť ihneď treba oznámiť na polícií Slovenskej republiky na linku 158.

Za spoluprácu vopred ďakuje Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci.

22.04.2022
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci žiada o pomoc občanov a ich spoluprácu, nakoľko v posledných týždňoch v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto dochádza doposiaľ neznámym páchateľom k podvodným telefonátom prevažne na senioroch za účelom vylákania finančnej hotovosti.

V uvedenom telefonáte z rôznych telefónnych čísel sa neznámy páchateľ prevažne predstaví ako doktor, alebo zdravotná sestra a uvedenie adresátovi /spravidla seniorovi/, že jeho syn alebo vnuk mal dopravnú nehodu. Ďalej v telefonáte uvedie neznáma osoba, že syn alebo vnuk nemá vážne zranenia, ale spôsobil druhému účastníkovi dopravnej nehody zväčša dieťaťu vážne zranenia. V telefonáte neznáma osoba taktiež uvedie, že syn alebo vnuk práce dostáva infúzie a následkom rôznych zranení nemôže rozprávať, pričom je potrebné, aby adresát poslal finančnú hotovosť vo výške niekoľko tisíc eur, ktoré sú potrebné na operáciu údajného druhého účastníka dopravnej nehody. Pričom peniaze neznáma osoba vyláka od adresáta tak, že  pošle pre peniaze údajného rodinného príslušníka údajne zraneného účastníka dopravnej nehody osobne k adresátovi alebo rôznou verbálnou manipuláciou navedie adresáta telefonátu, aby si vybral zo svojich úspor ihneď určitú finančnú hotovosť a tú im zaslal cestou Slovenskej pošty na ich účet, alebo prostredníctvom banky na vopred nadiktované číslo účtu, pričom adresátovi počas telefonátu neznáma osoba hovorí, že všetko nech si nechá pre seba a nech nikomu o tom nerozpráva lebo to je tajné a nesmie o tom vedieť polícia.

Týmto žiadajú seniorov, aby nikomu neznámemu neposielali peniaze, nič neplatili a ihneď kontaktovali svojho rodinného príslušníka a túto skutočnosť ihneď treba oznámiť na polícií Slovenskej republiky na linku 158.

Za spoluprácu vopred ďakuje Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci.