18.05.2021

Obec Nová Bystrica, týmto ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizovaní zabezpečovania testovania dňa 16. mája 2021. Veľké ďakujem patrí všetkým dobrovoľníkom z našej obce, všetkým zdravotníkom, ako aj ostatným, ktorí sa podieľali na testovaní. Počas tohto dňa bolo otestovaných 299, z tohto počtu bol 1 cudzinec. Pozitívny nebol žiaden občan.

 

18.05.2021

Obec Nová Bystrica, týmto ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizovaní zabezpečovania testovania dňa 16. mája 2021. Veľké ďakujem patrí všetkým dobrovoľníkom z našej obce, všetkým zdravotníkom, ako aj ostatným, ktorí sa podieľali na testovaní. Počas tohto dňa bolo otestovaných 299, z tohto počtu bol 1 cudzinec. Pozitívny nebol žiaden občan.