06.04.2021

Výsledky víkendového testovania v obci Nová Bystrica Obec Nová Bystrica, týmto ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizovaní zabezpečovania testovania v dňoch 03 - 04. apríla 2021. Veľké ďakujem patrí všetkým dobrovoľníkom z našej obce, všetkým zdravotníkom, ako aj ostatným, ktorí sa podieľali na testovaní. Počas tohto víkendu bolo otestovaných 759, z tohto počtu boli 3 cudzinci. Počet pozitívnych bol 3 (všetci občania SR) a z tohto počtu boli 2 občania z obce Nová Bystrica.

 

06.04.2021

Výsledky víkendového testovania v obci Nová Bystrica Obec Nová Bystrica, týmto ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizovaní zabezpečovania testovania v dňoch 03 - 04. apríla 2021. Veľké ďakujem patrí všetkým dobrovoľníkom z našej obce, všetkým zdravotníkom, ako aj ostatným, ktorí sa podieľali na testovaní. Počas tohto víkendu bolo otestovaných 759, z tohto počtu boli 3 cudzinci. Počet pozitívnych bol 3 (všetci občania SR) a z tohto počtu boli 2 občania z obce Nová Bystrica.