29.03.2021

Výsledky víkendového testovania v obci Nová Bystrica Obec Nová Bystrica, týmto ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizovaní zabezpečovania testovania v dňoch 27-28. marca 2021. Veľké ďakujem patrí všetkým dobrovoľníkom z našej obce, všetkým zdravotníkom, ako aj ostatným, ktorí sa podieľali na testovaní. Počas tohto víkendu bolo otestovaných 770, z tohto počtu bol 1 cudzinec. Počet pozitívnych bol 7 (všetci občania SR) a z tohto počtu bolo 6 občanov z obce Nová Bystrica.

 

29.03.2021

Výsledky víkendového testovania v obci Nová Bystrica Obec Nová Bystrica, týmto ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizovaní zabezpečovania testovania v dňoch 27-28. marca 2021. Veľké ďakujem patrí všetkým dobrovoľníkom z našej obce, všetkým zdravotníkom, ako aj ostatným, ktorí sa podieľali na testovaní. Počas tohto víkendu bolo otestovaných 770, z tohto počtu bol 1 cudzinec. Počet pozitívnych bol 7 (všetci občania SR) a z tohto počtu bolo 6 občanov z obce Nová Bystrica.