01.03.2021

Obec Nová Bystrica, týmto ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizovaní zabezpečovania testovania v dňoch

27-28.februára 2021.

Veľké ďakujem patrí všetkým  dobrovoľníkom z našej obce, všetkým zdravotníkom, ako aj ostatnýmktorí sa podieľali na testovaní.

 

Počas tohto víkendu  bolo otestovaných 790 občanov, z tohto počtu bolo 7 cudzincov.

Počet pozitívnych bol 24 (všetci občania SR)a z tohto počtu  bolo 20 občanov z obce Nová Bystrica. 

 

 
 
 

01.03.2021

Obec Nová Bystrica, týmto ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizovaní zabezpečovania testovania v dňoch

27-28.februára 2021.

Veľké ďakujem patrí všetkým  dobrovoľníkom z našej obce, všetkým zdravotníkom, ako aj ostatnýmktorí sa podieľali na testovaní.

 

Počas tohto víkendu  bolo otestovaných 790 občanov, z tohto počtu bolo 7 cudzincov.

Počet pozitívnych bol 24 (všetci občania SR)a z tohto počtu  bolo 20 občanov z obce Nová Bystrica.