21.01.2021

Vážení občania,Stredoslovenská distribučná, a.s., nám oznámila, že vo viacerých častiach našej obce a to konkrétne od časti obce Korčekovia smerom na horný koniec obce, teda v celej Vychylovke bude prerušená distribúcia elektriny dňa: 22.01.2021 - t.j. piatok od: 08:30 z dôvodu odstraňovania poruchy na zriadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. . Predpokladaný termín obnovenia distribúcie elektriny je o 15:30 hod., ale dĺžka opravy závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.

 

Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny na odberných miestach, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s ust. § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, t.j. ak bolo obmedzenie, alebo prerušenie distribúcie elektriny vykonané v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0800 159 000.

Nová Bystrica 21.01.2021

21.01.2021

Vážení občania,Stredoslovenská distribučná, a.s., nám oznámila, že vo viacerých častiach našej obce a to konkrétne od časti obce Korčekovia smerom na horný koniec obce, teda v celej Vychylovke bude prerušená distribúcia elektriny dňa: 22.01.2021 - t.j. piatok od: 08:30 z dôvodu odstraňovania poruchy na zriadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. . Predpokladaný termín obnovenia distribúcie elektriny je o 15:30 hod., ale dĺžka opravy závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.

 

Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny na odberných miestach, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s ust. § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, t.j. ak bolo obmedzenie, alebo prerušenie distribúcie elektriny vykonané v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0800 159 000.

Nová Bystrica 21.01.2021