06.05.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri
ohrození verejného zdravia- pdfstatna_karantena.pdf128.58 KB

 

 

06.05.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri
ohrození verejného zdravia- pdfstatna_karantena.pdf128.58 KB