06.05.2020

Česká správa sociálneho zabezpečenia (ČSSZ) si je vedomá, že v dôsledku mimoriadnych opatrení týkajúcich sa šírenia koronavírusu a vyhlásenia núdzového stavu v SR a v iných štátoch došlo k utlmeniu radu služieb a niektorí klienti

bývajúci v zahraničí, vrátane Slovenskej republiky, nie sú schopní aktuálne dodržať všetky podmienky a náležitosti vyžadované na preukázanie podmienok nároku na výplatu dôchodku, t.j. dokázať, že sú nažive.
ČSSZ preto bude dočasne, po dobu trvania tejto mimoriadnej situácie, akceptovať potvrdenie o žití bez úradného overenia podpisu oprávneného príjemcu dôchodku.
Príjemca českého dôchodku žijúci v zahraničí, ktorému je tento dôchodok vyplácaný na bankový účet, preto teraz môže Potvrdenie o žití (POŽ) vyplniť, podpísať a odoslať mimoriadne aj bez úradného overenia jeho vlastnoručného podpisu. Do tlačiva stačí uviesť dôvod COVID-19.

06.05.2020

Česká správa sociálneho zabezpečenia (ČSSZ) si je vedomá, že v dôsledku mimoriadnych opatrení týkajúcich sa šírenia koronavírusu a vyhlásenia núdzového stavu v SR a v iných štátoch došlo k utlmeniu radu služieb a niektorí klienti

bývajúci v zahraničí, vrátane Slovenskej republiky, nie sú schopní aktuálne dodržať všetky podmienky a náležitosti vyžadované na preukázanie podmienok nároku na výplatu dôchodku, t.j. dokázať, že sú nažive.
ČSSZ preto bude dočasne, po dobu trvania tejto mimoriadnej situácie, akceptovať potvrdenie o žití bez úradného overenia podpisu oprávneného príjemcu dôchodku.
Príjemca českého dôchodku žijúci v zahraničí, ktorému je tento dôchodok vyplácaný na bankový účet, preto teraz môže Potvrdenie o žití (POŽ) vyplniť, podpísať a odoslať mimoriadne aj bez úradného overenia jeho vlastnoručného podpisu. Do tlačiva stačí uviesť dôvod COVID-19.