17.03.2020

Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Vladimír Korček žiada svojich pacientov, aby si lieky dávali predpisovať len telefonicky alebo elektronicky cez e-zdravie.

Občania, ktorí sa vrátili zo zahraničia sú povinní telefonicky nahlásiť obvodnému lekárovi svoj návrat zo zahraničia a následne im bude nariadená povinná 14-dňová karanténa. Občania chorí na respiračné ochorenia, ktorí majú teplotu a podozrenie na koronavírus, nech kontaktujú tiesňovú linku 112.


Detská ambulancia v Zborove nad Bystricou oznamuje svojím pacientom, že od 16.03.-27.03.2020 nevykonáva prehliadky ani poradne na základe Ministerstva zdravotníctva SR.
Za pochopenie Ďakujeme.


Predajne potravín obce Nová Bystrica žiadajú občanov, aby sa po nákupe nezdržiavali v priestoroch predajne a taktiež pred predajňou. Zároveň žiadajú občanov, aby vstupovali do priestorov predajní len s rúškom alebo inou ochrannou pomôckou na tvári.
Za rešpektovanie Ďakujeme.


Slovenská pošta Nová Bystrica, oznamuje občanom: v záujme ochrany zdravia prevádzkovateľa a používateľov poštových služieb sa zakazuje vstup do pošty bez použitia ochranného rúška, prípadne inej vhodnej alternatívy (šálu, šatky) na zakrytie nosa a úst.

17.03.2020

Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Vladimír Korček žiada svojich pacientov, aby si lieky dávali predpisovať len telefonicky alebo elektronicky cez e-zdravie.

Občania, ktorí sa vrátili zo zahraničia sú povinní telefonicky nahlásiť obvodnému lekárovi svoj návrat zo zahraničia a následne im bude nariadená povinná 14-dňová karanténa. Občania chorí na respiračné ochorenia, ktorí majú teplotu a podozrenie na koronavírus, nech kontaktujú tiesňovú linku 112.


Detská ambulancia v Zborove nad Bystricou oznamuje svojím pacientom, že od 16.03.-27.03.2020 nevykonáva prehliadky ani poradne na základe Ministerstva zdravotníctva SR.
Za pochopenie Ďakujeme.


Predajne potravín obce Nová Bystrica žiadajú občanov, aby sa po nákupe nezdržiavali v priestoroch predajne a taktiež pred predajňou. Zároveň žiadajú občanov, aby vstupovali do priestorov predajní len s rúškom alebo inou ochrannou pomôckou na tvári.
Za rešpektovanie Ďakujeme.


Slovenská pošta Nová Bystrica, oznamuje občanom: v záujme ochrany zdravia prevádzkovateľa a používateľov poštových služieb sa zakazuje vstup do pošty bez použitia ochranného rúška, prípadne inej vhodnej alternatívy (šálu, šatky) na zakrytie nosa a úst.