Zber plastov v roku 2020


Január 23.1.2020
Február 24.2.2020
Marec 23.3.2020
Apríl 23.4.2020
Máj 21.5.2020
Jún 22.6.2020
Júl 23.7.2020
August 25.8.2020
September 22.9.2020
Október 20.10.2020
November 19.11.2020
December 17.12.2020

 

Vývoz kontajnerov separovaného odpadu 2020

Január 27.1.2020
Február 26.2.2020
Marec 25.3.2020
Apríl 27.4.2020
Máj 25.5.2020
Jún 24.6.2020
Júl 27.7.2020
August 27.8.2020
September 24.9.2020
Október 22.10.2020
November 23.11.2020
December 21.12.2020

 

pdfOdvoz_plastov.pdf94.88 KB

Zber plastov v roku 2020


Január 23.1.2020
Február 24.2.2020
Marec 23.3.2020
Apríl 23.4.2020
Máj 21.5.2020
Jún 22.6.2020
Júl 23.7.2020
August 25.8.2020
September 22.9.2020
Október 20.10.2020
November 19.11.2020
December 17.12.2020

 

Vývoz kontajnerov separovaného odpadu 2020

Január 27.1.2020
Február 26.2.2020
Marec 25.3.2020
Apríl 27.4.2020
Máj 25.5.2020
Jún 24.6.2020
Júl 27.7.2020
August 27.8.2020
September 24.9.2020
Október 22.10.2020
November 23.11.2020
December 21.12.2020

 

pdfOdvoz_plastov.pdf94.88 KB