29.01.2020
Obecný úrad oznamuje všetkým vlastníkom hydiny a vtákov chovaných v zajatí, že sa obci Stará Bystrica zistil a potvrdil výskyt choroby - vtáčej chrípky.
Za týmto účelom Regionálna a potravinová správa v Čadci (č. j. 71/2020-004, v Čadci 28.01.2020) nariaďuje vykonať nasledovné opatrenia v pásme dohľadu – minimálne 10 km:
V termíne najneskôr do 31. januára do 13.00 hod odovzdať obecnému úradu súpis všetkého vtáctva a hydiny. Vzor tlačiva nájdete na stránke obce, obecných tabuliach a na obecnom úrade. Prípadne zavolať na obecný úrad a nahlásiť počty vtáctva a hydiny na telefónne číslo obce 041/4397 221, na mobil 0918 956 592 alebo na emailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ďalej žiadame občanov o :


• zabezpečenie chovu hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch, alebo chovný priestor zabezpečiť tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu chovanej hydiny, alebo iných chovaných vtákov s voľne žijúcim vtáctvom;

• zabezpečenie zvýšenej biologickej bezpečnosti vo všetkých chovoch, predovšetkým
o dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí;
o zabezpečiť, aby sa hydina nenapájala vodou zo zásobníkov povrchových vôd a vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu;
• hydinu nakupovať len od registrovaných fariem so stálym veterinárnym dozorom;
• minimalizovať počet ľudí prichádzajúcich do styku s hydinou, viesť si záznamy návštev chovu;
• o bezodkladne oznámenie na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Čadca (tel. 041/433 3247; 0907 126 800) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí podľa nasledujúcich kritérií:
o pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20 %,
o pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
o týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3 %,
o akýkoľvek klinicky prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí na vtáčiu chrípku;
S okamžitou platnosťou sa zakazuje:
• presun živej a zabitej hydiny , vajec, iného vtáctva z chovov a domácich zvierat triedy cicavce do chovov a z chovov bez povolenia RVPS Čadca (Netýka sa to domácich zvierat druhu cicavce, ktoré majú prístup iba do obytných častí pre ľudí, v ktorých neprichádzajú do kontaktu s hydinou v nich chovanou, alebo iným vtáctvom žijúcim v zajatí a nemajú prístup do klietok alebo do miesta, v ktorých sa hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí drží;
• vynášanie, rozhadzovanie a inú manipuláciu s použitou podstielkou a hnojom hydiny bez povolenia;
• konanie výstav, trhov a iné zhromaždenia hydiny alebo iných vtákov.
Tieto opatrenia sú platné do odvolania.
Ing. Jozef Balačin
starosta obce Nová Bystrica

pdftlačivo_súpis_chovaných_zvierat.pdf423.70 KB

29.01.2020
Obecný úrad oznamuje všetkým vlastníkom hydiny a vtákov chovaných v zajatí, že sa obci Stará Bystrica zistil a potvrdil výskyt choroby - vtáčej chrípky.
Za týmto účelom Regionálna a potravinová správa v Čadci (č. j. 71/2020-004, v Čadci 28.01.2020) nariaďuje vykonať nasledovné opatrenia v pásme dohľadu – minimálne 10 km:
V termíne najneskôr do 31. januára do 13.00 hod odovzdať obecnému úradu súpis všetkého vtáctva a hydiny. Vzor tlačiva nájdete na stránke obce, obecných tabuliach a na obecnom úrade. Prípadne zavolať na obecný úrad a nahlásiť počty vtáctva a hydiny na telefónne číslo obce 041/4397 221, na mobil 0918 956 592 alebo na emailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ďalej žiadame občanov o :


• zabezpečenie chovu hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch, alebo chovný priestor zabezpečiť tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu chovanej hydiny, alebo iných chovaných vtákov s voľne žijúcim vtáctvom;

• zabezpečenie zvýšenej biologickej bezpečnosti vo všetkých chovoch, predovšetkým
o dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí;
o zabezpečiť, aby sa hydina nenapájala vodou zo zásobníkov povrchových vôd a vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu;
• hydinu nakupovať len od registrovaných fariem so stálym veterinárnym dozorom;
• minimalizovať počet ľudí prichádzajúcich do styku s hydinou, viesť si záznamy návštev chovu;
• o bezodkladne oznámenie na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Čadca (tel. 041/433 3247; 0907 126 800) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí podľa nasledujúcich kritérií:
o pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20 %,
o pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
o týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3 %,
o akýkoľvek klinicky prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí na vtáčiu chrípku;
S okamžitou platnosťou sa zakazuje:
• presun živej a zabitej hydiny , vajec, iného vtáctva z chovov a domácich zvierat triedy cicavce do chovov a z chovov bez povolenia RVPS Čadca (Netýka sa to domácich zvierat druhu cicavce, ktoré majú prístup iba do obytných častí pre ľudí, v ktorých neprichádzajú do kontaktu s hydinou v nich chovanou, alebo iným vtáctvom žijúcim v zajatí a nemajú prístup do klietok alebo do miesta, v ktorých sa hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí drží;
• vynášanie, rozhadzovanie a inú manipuláciu s použitou podstielkou a hnojom hydiny bez povolenia;
• konanie výstav, trhov a iné zhromaždenia hydiny alebo iných vtákov.
Tieto opatrenia sú platné do odvolania.
Ing. Jozef Balačin
starosta obce Nová Bystrica

pdftlačivo_súpis_chovaných_zvierat.pdf423.70 KB